Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute interstitial nephritis in a patient with chronic idiopathic urticaria.

Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola Nefrologia, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Don't forget syphilis in membranous nephropathy before immunosuppressants: Latent syphilis in a patient with proteinuria.

Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola Nefrologia, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Poststreptococcal glomerulonephritis in a patient with essential thrombocytosis

JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL, cilt.82, ss.59-63, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Risk Factors for Peritonitis related to Peritoneal Dialysis”

Bratıslava Medıcal Journal-Bratıslavske Lekarske Lısty Bratisl Lek Listy, cilt.114, ss.531-533, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is there any way to protect from tacrolimus-induced renal and pancreas injury?

Clinical transplantation, cilt.26, ss.722-8, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Role of Erythropoietin in Prevention of Amikacin Induced Nephropathy

JOURNAL OF NEPHROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.744-749, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of nutritional parameters of hemodialysis patients.

Hippokratia, cilt.16, sa.3, ss.236-40, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rhabdomyolysis and severe muscle weakness secondary to colistin therapy.

Renal failure, cilt.34, sa.7, ss.926-9, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Role of Erythropoietin in Prevention of Amikacin-Induced Nephropathy

JOURNAL OF NEPHROLOGY, cilt.25, ss.744-749, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Do Hemodialysis Adequacy Data Reflect Reality

ARTIFICIAL ORGANS, cilt.37, ss.189-195, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

“Evaluation of Nutritional Parameters of Hemodialysis Patients”

HIPPOKRATIA, cilt.16, ss.236-240, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Improvement of Renal Functions After Embolization of Renal AVF in a Patient Who Had Been on Dialysis for 5 Years

CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.34, ss.106-108, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ramsay Hunt syndrome in renal transplantation recipient: a case report.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.42, ss.1986-1988, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Melatonin on Human Hepatoma (Hep G2) Cell Line

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.110, ss.276-279, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An Unusual Etiology of Erythropoietin Resistance: Hyperthyroidism

RENAL FAILURE, ss.759-761, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Amikacin Induced Nephropathy; Is There Any Protective Way?

RENAL FAILURE, cilt.29, ss.23-27, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Erythrocytosis in a patient on hemodialysis for thirteen years.

The Mount Sinai journal of medicine, New York, cilt.73, sa.8, ss.1095-7, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute coronary syndrome in a patient with calciphylaxis.

Nephrology (Carlton, Vic.), cilt.11, sa.5, ss.477, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adult onset tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome.

Nephrology (Carlton, Vic.), cilt.10, sa.4, ss.418-20, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renal hypoplasia and situs inversus totalis.

Nephrology (Carlton, Vic.), cilt.10, sa.2, ss.189-91, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Action of somatostatin analogue (octreotide) on experimental hepatic encephalopathy in rats.

Hepato-gastroenterology, cilt.47, sa.34, ss.1060-2, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Haemolytic-uraemic syndrome following a scorpion sting.

Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, cilt.13, sa.10, ss.2639-40, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case with Renal Glycosuria

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.26, sa.4, ss.213-215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hipertansif Hasta Değerlendirilmesi ve Takibi Nasıl Yapılmalı?”

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics, cilt.10, sa.1, ss.20-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik interstisyel nefrit: Tanım, Patogenez, Epidemiyoloji, Patoloji, Klinik Tablo ve Tedavi

Türkiye Klinikleri J Nephrol Special Topics, cilt.7, ss.15-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Hastalıklarında Hipertansiyonun Güncel Tedavisi

Nefroloji Forumu, cilt.2, ss.22-26, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Nutrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.7-13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Hastalıklarında Hipertansiyon ve Tedavisi

Nefroloji Forumu, cilt.2, ss.41-45, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Meme Kanseri Hastalerında Kemoterapinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.16, ss.187-189, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Nefropatisi olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.16, ss.201-204, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Transplant Hastalarında Arteriovenöz Fistüllerin Kapatılması

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.16, ss.51-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Hastalarında Osteoporoz için Risk Faktörleri

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.16, ss.22-25, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton Diyaliz Tipleri

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.16, ss.31-33, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lupus Nefritinin Tedavisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.71-76, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsidental Renal Arter Darlığı Olan Bir Vaka ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.49-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Transplant Alıcılarında Hiperkolesterolemi Tedavisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.186-190, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Yetmezlik, İşitme Kaybı ve Çift Üreter Birlikteliği Olan Bir Vaka

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.129-131, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nefrotik Sendromlu Bir Hastada Karın Ağrısı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.15, ss.233-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nefropatik Sendromlu Bir Hastada Karın Ağrısı

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon, cilt.15, sa.4, ss.233-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preoperatif Renal Risk Değerlendirmesi,

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.12, ss.84-87, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREOPERATİF RENAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon, cilt.12, sa.2, ss.84-87, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp Hızı Değişkenliği ve Klinik Önemi

kardiyoloji, cilt.6, ss.1-7, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipokalemi ve hipomagnezemi varsa Gitelman sendromunu hatırlayalım

22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (online), , Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2020, ss.3

Primer membranöz nefropatide latent sifiliz varlığı

22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (online, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2020, ss.2

Renal Torsiyona Bağlı Gelişen Tekrarlayan Akut Allograft Yetmezliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Ürik Asit Düzeyi 71.5mg/dL Olan Tümör Lizis Sendromlu Olgu Sunumu

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.101

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Amikasinin Neden Olduğu Nefropatiden Korunmak Mümkün mü?

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.35

Kanser Hastalarında Tanı Anındaki Böbrek Fonksiyon Testleri

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi, Antalya, Türkiye, ss.48

Renal Biyopsiden 5 Yıl Sonra Tesadüfi Saptanan Arteriovenöz Fistüllü Olgu Sunumu

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.102

İnkarsere Umblikal Herni ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.74

On Üç Yıllık Hemodiyaliz Hastasında Eritrositoz Varlığı

8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.99

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatinin Lipid Paneli ve İnflamatuvar Sitokinlere Etkisi

9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.68

Renal Transplant Alıcısında Swine H1N1 Enfeksiyonu

12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Dev Bilateral Renal Arter Anevrizması; Vaka Bildirimi

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.49

Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatinin Lipid Paneli ve İnflamatuvar Sitokinlere Etkisi

9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.68

Hemodiyaliz Hastalarında Osteoporoz için Risk Faktörleri

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.96

Ürik Asitin Nefrotik Sendrom Progresyonunda Bir Rolü Var mıdır?

8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.94

Distal Tübüler Asidoz, Osteopetrozis ve Serebral Kalsifikasyonu Olan Bir Vaka,?

4. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Türkiye, ss.56

Sitüs İnversus Totalis ve Renal Hipoplazili Bir Vaka,

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.85

Sifilizin Yol Açtığı Kas Yıkımına İkincil Gelişen Akut Böbrek Hasarı Vakası

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Üreterosigmoidostomi ve Sekonder Amiloidoz

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Dev Bilateral Renal Arter Anevrizması; Vaka Bildirimi

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.49

Losartan ve Amlodipinin TGF-beta ve TNF-alfa Üretimi Üzerine Etkileri

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.53

Amikasin ilişkili Nefropatiden Korunmada Eritropoetinin rolü

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme parametrelerinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Distal Tübüler Asidoz, Osteopetrozis ve Serebral Kalsifikasyonu Olan Bir Vaka,?

4. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Türkiye, ss.56

Losartan ve Amlodipinin TGF-beta ve TNF-alfa Üretimi Üzerine Etkileri

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.53

Diyabetik Nefropatisi olan Bir Hastada Sebebi Bilinmeyen Ateş Varlığı

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.93

İnsidental Asemptomatik Renal Arter Stenozu Olan Bir Vaka,

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.66

Renal Transplant Alıcısında Ransey Hunt Sendromu

12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

İlk Bulgusu Miyokard İnfarktüsü Olan Bir Antifosfolipid Sendromu

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.77

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

Periton Diyalizi ile İlişkili Peritonit Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.59

Bardet-Biedl Sendromlu Olgu Sunumu

3. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.102

Tüberküloz Lenfadenitine Sekonder Proliferatif Glomerülonefrit Olgusu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Aspergillüs Nidulansa Bağlı ilk Peritonit Bildirimi ve Vorikanazol ile Etkin Tedavis

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.78

Eritropoetin Direncinde Nadir bir Sebep: Hipertroidi

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.76

Renal Biyopsiden 5 Yıl Sonra Tesadüfi Saptanan Arteriovenöz Fistüllü Olgu Sunumu

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.102

İnsidental Asemptomatik Renal Arter Stenozu Olan Bir Vaka,

6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.66

Kalşiflaksisli Bir Hastada Akut Koroner Sendrom,

8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.90

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

Eritropoetin Direncinde Nadir bir Sebep: Hipertroidi

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.76

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

AKUT ANTİKOR ARACILI REJEKSİYON SONRASI GRAFT FONKSİYONLARI STABİL GİDEN VAKA

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİ XII. KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

The relation between target organ damage and leptin levels in patients with primary hypertansion

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, ss.130-139

GLUKOZÜRİ SAPTADIM NE DÜŞÜNMELİYİM?

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Renal Transplantasyon Olmuş Hastalarda Renal ve Hasta sağkalımına Etki Eden Faktörler.

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, KKTC, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017

KEMİRGEN İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK HASARI OLAN HASTALARIN KLİNİK SEYRİ

19. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017, ss.33

RENAL TRANSPLANTASYON OLMUŞ HASTALARDA RENAL VE HASTA SAĞKALIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

19. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017, ss.31

Amiloidoz Tanılı hastaların özellikleri

33. ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.82

Üçüncü Basamak Bir Referans Hastanede Akut Kidney Injury Görülme Sıklığı ve Sonlanımları

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2016

Dışa Akım Problemi Olan Perşton Diyaliz Hastası

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Üremik Hastalarda SCUBE1 Düzeyi Yüksek midir

18. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Features of cadaver kidney transplant donors

17th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Brussel, Belçika, 13 - 16 Eylül 2015, ss.9

The Effect of Bee Products in Preventing Amikacin-Induced Nephropathy

Nephropathy’’20 th Apislavia Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.355

Renal Torsiyona Bağlı Gelişen Tekrarlayan Akut Allogreft Yetmezliği

29. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2012 - 06 Mayıs 2016, ss.105

Garpe Seed Proantsiyanidin Extract’ın Siklosporin Nefropatisini Önlemedeki Antiapoptotik ve Antioksidan Etkisi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011

Amikasin İlişkili Nefropatiden korunmada Eritropoetinin Rolü

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

’Renal Transplant Alıcısında Ramsay-Hunt Sendromu

12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2010

Hemodiyaliz hastalarında atorvastatinin lipid paneli ve inflamatuar sitokinlere etkisi.

9.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2007

İnkarsere umblikal herni ve fokal segmental glomerüloskleroz

Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi. Antalya, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelikte böbrek hastalıkları ve hipertansiyon

TEMEL NEFROLOJİ, Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu,Doç. Dr. Özkan Güngör,Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Editör, GÜNEŞ TIP Kitabevi, Ankara, ss.147-153, 2019

Protein-Enerji Kaybı

Böbrek Hastalıklarında Beslenme çevirisi, Prof. Dr. Ülver Derici,Doç. Dr. Özkan Güngör,Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Editör, akademisyen kitabevi, Ankara, ss.309-324, 2018

Mesane Kanseri

Pratik Klinik Onkoloji Çevirisi, Özdemir F, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi Ltd Şti, İstanbul, ss.192-199, 2012

Zehirlenmelerde Hemodiyaliz

Hekimler için Hemodiyaliz Kaynak Kitabı. , Editörler: Nurol Arık,Kenan Ateş,Gültekin Süleymanlar,Zeki Tonbul,Süleyman Türk,Alaattin Yıldız, Editör, güneş kitabevi, Ankara, ss.403-409, 2009

Sistemik Hastalıklar ve Genel Tıp

Merritt’s Nöroloji El Kitabı Çevirisi, Mehmet Özmenoğlu, Editör, Güneş Kitabevi Ltd Şti, İstanbul, ss.454-482, 2003