Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 2000 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1994 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  İnsan mononüklear hücrelerinde losartan ve amlodipinin TGF beta ve TNF alfa üretimi ve mononüklear hücrelerin proliferasyonu üzerine etkileri.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

 • 2000 Tıpta Uzmanlık

  Deneysel Stres Ülserinin Önlenmesinde Balık Yağının Etkisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Eğitim Formasyonu (Müfredat Geliştirme, Öğrenme, Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri) Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , K.T.Ü. Tıp Fakültesi

 • 2012Temel Biyoistatistik kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTU Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2011Eğitici Formasyonu Programı Müfredat Geliştirme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTU Tıp Fakültesi

 • 2011Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu

  Sağlık ve Tıp , KTÜ TIP FAKÜLTESİ

 • 2009Sunuş Tekniği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMI

 • 2009Böbrek Transplantasyon Patolojisi Kursu

  Sağlık ve Tıp , KTÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • 2009Glomerular Hastalıklar Nefropatoloji Kursu,

  Sağlık ve Tıp , KTÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 • 2008Hekimler için Temel İstatistik

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul,Kappa

 • 2006Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTU” Trabzon

 • 2005Nefropatoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ

 • 2005Laboratuar Hayvanları Kullanım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hacettepe Üniversitesi”, Ankara

 • 2005İç Hastalıkları X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , “ Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi”

 • 2003Student Assesment in Medical Education

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , WHO-University of Groningen accredited course”,

 • 2000Hipertansiyon Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ

 • 1999III. Romatoloji Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , romatoloji derneği

 • 1999Tüberküloz Tanı-Tedavi-Koruma Kursu,

  Sağlık ve Tıp , KTÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 1998Akut Miyokard İnfarktüsü Eğitim Kursu,

  Sağlık ve Tıp , MI kulübü

 • 1996Kronik Periton Diyalizi Tedavisinin Teorik ve Pratik Esasları Kursu

  Sağlık ve Tıp , Periton Diyalizi Okulu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi