Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Printed Geomancy Book Example

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.43, pp.221-242, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

SAYE KELİMESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

LITTERA TURCA, vol.4, no.4, pp.914-926, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MİNKARİ ALİ HALİFE'NİN "RİSALE-İ SA'ADET NEVALE"Sİ

LİTTERA TURCA, vol.4, no.3, pp.622-636, 2018 (International Refereed University Journal)

BİR ÜÇ YÜZ HADİS TERCÜMESİ: ALİ HALİFE'NİN ENİSÜ'L-MÜNKATİ'İN'İ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.1-17, 2018 (International Refereed University Journal)

HAYALİ BEY'İN SEYR Ü SÜLUKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ

LİTTERA TURCA JOURNAL OF TURKISH LANGUAGE AND LİTERATURE, vol.3, no.1, pp.24-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKRABA MEKTUPLARINI İÇEREN BİR MÜNŞEAT MECMUASI

LİTTERA TURCA JOURNAL OF TURKİSH LANGUAGE AND LİTERATURE, vol.2, no.3, pp.71-84, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

NEDİM'İN HİKEMİ YÖNÜ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.34, pp.19-28, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

EKSİK BİR HURUFİLİK METNİ "KİTAB-I RAFİ'A"

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.7, pp.77-99, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞEYHÜLİSLAM BİR ŞAİRDE “ŞARAP” KAVRAMI: ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ BEY’İN “DİSÜNLER” REDİFLİ GAZELİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.30, pp.44-54, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BİR MOTİF OLARAK ÖLÜM SONRASI AŞK

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.17, no.172, pp.273-294, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÂKÎ’NİN PERVANE BEY MECMUASI’NDA YER ALAN YAYIMLANMAMIŞ GAZELLERİ

TURKISH STUDIES, vol.8, no.1, pp.187-213, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şarap Yasağının XVI. Yüzyıl Divanlarındaki İzleri ve Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.5, pp.71-101, 2013 (National Refreed University Journal)

HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ

TURKISH STUDIES, vol.7, no.4, pp.921-947, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İKİ REMİLNAME ÜZERİNE NOTLAR

II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, Erzurum, Turkey, 21 - 23 June 2019

NİHANUZ REDİFLİ İKİ GAZELİN TEŞBİHLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, Erzurum, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.11-20

BAKİNİN GÖZÜNDEN SULTAN SÜLEYMAN

I. ULUSLARARASI KANUNİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.319-325

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ ŞARAP YASAĞININ BAKİ DİVANINDAKİ İZLERİ

I. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.326-334

ABDÜLMECİD TOSYEVİ VE MANZUM KISSA-İ ÇOBAN’I

ULUSLARARASI AMASYA ŞAİRLERİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1-10

ŞAKÂ’İKU’N-NU‘MÂNİYYE VE AMASYALI İKİ MÜTERCİMİ

ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.811-826

Hz Süleyman In Meselleri Tercümelerinin Dünü Ve Bugünü

2. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2015

Nedim İn Gazellerindeki Dört Üslup

XI. MİLLİ TÜRKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 13 November 2014

Klasik Türk Şiirinde Meclis Kavramı ve Meclisi Oluşturan Unsurlar

VIII. TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.150-161

Nazîre Mecmûlarının Metin Neşrindeki Önemi: Bilinmeyen Gazeller Mecmûası ve Pervâne Bey Örneği

VIII. KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU ALÎ EMÎRÎ HATIRASINA, Diyarbakır, Turkey, 15 - 16 November 2012, pp.45-54

Books & Book Chapters

OSMANLI SOSYAL HAYATININ DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI

in: OSMANLI EDEBİ METİNLERİNİ ANLAMA KILAVUZU, ÖZER ŞENÖDEYİCİ, Editor, KUT YAYINLARI, Çorum, pp.557-608, 2022

KLASİK TÜRK EDEBİYATINA NESİR

in: OSMANLI EDEBİ METİNLERİNİ ANLAMA KILAVUZU, ÖZER ŞENÖDEYİCİ, Editor, KUT YAYINLARI, Çorum, pp.301-337, 2022

NİZAMÜL-EDVİYE'DE ŞARAP İLE YAPILAN TERKİPLER

in: SAKIZLI İSA EFENDİ VE NİZAMÜL-EDVİYESİ ÜZERİNE İNCELEMELER, MURAD SİBEL, KAÇAR MÜCAHİT, Editor, DBY YAYINLARI, İstanbul, pp.195-219, 2021

VAK'ANÜVİS: SADULLAH ENVERİ

in: TRABZON'UN KÜLTÜREL YÜZÜ 100 BİYOGRAFİ, Prof. Dr. Muhsin Kalkışım,Prof. Dr. Yavuz Bayram,Doç. Dr. Mehmet Sait Çalka,Doç. Dr. Muzaffer Başkaya,Dr. Öğr. Üy. Mehmet Fatih Gökçek,Dr. Öğr. Üy. İlhan Gök, Editor, Buhara Yayınevi, İstanbul, pp.516-522, 2020

OSMANLI KOZMOGRAFYA VE COĞRAFYA ALİMİ: AŞIK MEHMED ÇELEBİ

in: TRABZON'UN KÜLTÜREL YÜZÜ 100 BİYOGRAFİ, Prof. Dr. Muhsin Kalkışım,Prof. Dr. Yavuz Bayram,Doç. Dr. Mehmet Sait Çalka,Doç. Dr. Muzaffer Başkaya,Dr. Öğr. Üy. Mehmet Fatih Gökçek,Dr. Öğr. Üy. İlhan GöK, Editor, Buhara Yayınevi, İstanbul, pp.76-79, 2020

BENZER ADI TAŞIYAN İKİ FARKLI KİTAP: REMİLNAME, REMİL RİSALESİ

in: VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, ASLAN Ü., TAŞ H., Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.173-184, 2019

Meclisin Olmazsa Olmazı: Musiki Aletleri

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XIV Divan'dan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat- Musiki İlişkileri, Aynur H., Çakır M., Koncu H., , Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.346-365, 2019

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NESİR

in: OSMANLI METİNLERİNİ ANLAMA KILAVUZU, Şenödeyici Ö., Editor, Kesit, İstanbul, pp.301-337, 2015

Osmanlı Sosyal Hayatının Divan Şiirine Yansımaları

in: Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Şenödeyici Özer, Editor, Kesit, İstanbul, pp.557-608, 2015

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SARHOŞLARIN KORKULU RÜYASI:ASES

in: KORKU KİTABI, NASKALİ EMNE GÜRSOY, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.115-134, 2014