Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the Pozzolanic Activities of Trachyte and Rhyolite and Comparison of the Test Methods Implemented

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.18, ss.1053-1066, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of cement dosage and steel fiber ratio on the mechanical properties of reactive powder concrete

ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION, cilt.8, ss.139-144, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effectiveness of mineral additives in mitigating alkali-silica reaction in mortar

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.20, ss.705-710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVALUATION OF THE DEPENDENCY OF THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE ON THE CORE DRILLING DIRECTION THROUGH ANOVA TEST

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, ss.1879-1895, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

High Temperature Effects on Concretes Containing Silica Fume

10. International Concrete Congress, Bursa, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.541-550

Evaluation of Heat of Hydration of Mortar Containing Ground Trachyte and Rhyolite

International Civil Engineering and Architecture, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.2387-2393

Investigation on Strength and Durability Properties of Concrete Containing Zeolite

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Evaluation of the Compressive Strength of Concrete by means of Cores Taken from Different Casting Direction

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-10

Investigation Of Some Mechanical And Durability Properties Of Fly Ash Concrete Subjected To Different Curing Conditions

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.107

Ultrasonic Pulse Velocity Evaluation Of Concrete Containing Silica Fume Exposed To High Temperatures

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.108

Uçucu Kül ve Polipropilen Lifli Kireç Harçlarının Çimento Takviyesi ile Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.247-256

Çimento-Katkı Uyumu Açısından Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Bileşik Etkisi

Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar 5. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.19-32

Effects of Mineral Admixtures on the Alkali-Silica Reaction of a River Aggregate

ICOCEE CAPPADOCIA 2017, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3090-3100

Effects of Binary and Ternary Blends of Silica Fume and Metakaolin on the Mitigation of Alkali-Silica Reaction in Concrete

12. International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-7

Uçucu Kül ve Polipropilen Lif İçeren Kireç Harçlarının Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.375-384