Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Özefageal Metal Stentler

skop , no.3, pp.25-24, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anti TNF-alfa ajanları kullanan kronik hepatit B hastalarının retrospektif analizi

4. Güney Anadolu Enfeksiyon Kongresi, Turkey, 24 - 27 December 2020 Sustainable Development

Kemoterapiye bağlı hepatit B reaktivasyonu gelişen hastaların retrospektif analizi.

Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru, Turkey, 27 - 29 September 2019 Sustainable Development

Özefagusta Granüler Hücreli Tümör: Bir Olgu Sunumu

35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 21 - 25 October 2018

Enteroskopi ile tanı konulan hipoalbuminemi olgusu.

15. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi, Turkey, 10 - 14 October 2018

Our patients with HCC due to chronic viral hepatitis

TASL - EASL EDUCATIONAL CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 03 March 2018, pp.18-19 Sustainable Development

Kronik hepatit B tedavisinde 2 yıllık entekavir sonuçları

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 24 - 28 November 2010 Sustainable Development

Ülseratif kolitte infliximap kullanımı:2 olgu sunumu.

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 24 - 28 November 2010

Books & Book Chapters

İdiyopatik Sinuzoidal Dilatasyon ve Peliosis Hepatis

in: Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, Orhan Özgür, Editor, Türkiye Klnikleri, pp.65-68, 2019

Gebelikte Sık Görülen Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Tedavisinde İlaçKullanımı.

in: Türkiye Klinikleri Farmakoloji, Nuri İhsan Kalyoncu, Mine Kadıoğlu Duman, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.73-79, 2018

Anüs

in: Pratik Klinik Onkoloji, Feyyaz Özdemir, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, pp.146-153, 2012

Otoimmün Hepatit

in: İç Hastalıkları, İliçin, Biberoğlu, Süleymanlar, Ünal, Editor, Güneş, pp.1575-1580, 2012

Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlara Bağlı Peptik Ülser ve Korunma

in: Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol, Orhan Sezgin, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.29-36, 2009

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

85

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

88

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

26

H-Index (Scholar)

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals