Doç.Dr.

SANEM ÖZEN TURAN


Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir Planlama

Eğitim Bilgileri

2005 - 2009

2005 - 2009

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı - Şehircilik Bilim Dalı, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Bütünleşik Kentsel Korumanın Ekonomisi: Trabzon Kenti Modeli

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı - Şehircilik Bilim Dalı

2005

2005

Yüksek Lisans

Koruma Yaklaşımlarına Yeni Bir Bakış Açısı Olarak “Bütünleşik Kentsel Koruma”-Trabzon Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika Programı

Diğer

AB Akademi

2007

2007

General English course

Yabancı Dil

St Giles International College

2007

2007

Katılımcı Planlama Eğitimi

Diğer

KTÜ Mimarlık Fakültesi

2006

2006

Appraisal Institute's course I110

Diğer

Appraisal Principles & İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2014 - 2014

2014 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekanlık

2010 - 2011

2010 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2006 - 2010

2006 - 2010

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitürü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, --------------------------------, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018 - 2021

2018 - 2021

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, --------------------------------, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2011 - 2014

2011 - 2014

Dekan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kentsel Koruma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tezi

Lisans

Lisans

Planlama Stüdyosu-VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İmar Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kent Planlamaya Giriş

Lisans

Lisans

Turizm Alanları Planlaması

Lisans

Lisans

Şehircilik Proje

Lisans

Lisans

Proje VI

Lisans

Lisans

Planlama Stüdyosu I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tezi

Lisans

Lisans

Kentsel Koruma

Lisans

Lisans

Planlama Stüdyosu I

Lisans

Lisans

Sosyal Sorumluluk

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Spatial and Temporal Dynamics of Land Use Pattern Response to Urbanization in Kastamonu

ÖZEN TURAN S. , KADIOĞULLARI A. İ. , Günlü A.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ss.640-647, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

Land use-cover change processes in Urban fringe areas: Trabzon case study, Turkey

SANCAR C. , Turan S. , Kadiogullari A. L.

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.4, sa.12, ss.1454-1462, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Bütünleşik Kentsel Koruma ve Ekonomisi: Trabzon Kenti Örneği

ÖZEN TURAN S. , Aydemir S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, cilt.2016, sa.9, ss.83-101, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

User Evaluation of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

Özen Turan S. , Pulatkan M. , Beyazlı D., Özen B. S.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, sa.216, ss.306-315, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması

BEYAZLI D. , TÜRK E. , ÖZEN TURAN S. , Aydemir S., AYDEMİR Ş.

Planlama Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.85-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Mekânsal Dönüşüm Sürecinde Kentsel Arkeolojik Alanların Kentle Bütünleşme Düzeylerinin Avrupa ve Türkiye’deki Örnekler Üzerinden İncelenmesi

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.515-516

2017

2017

Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

The 2nd International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Palermo, İtalya, 25 - 27 Ekim 2017, ss.313-325

2017

2017

A Trial for the Development of Tourism in Right with Strategıc Planning Resolutions: Tokat History City Center Sample

Öncüer R., ÖZTÜRK M. , ÖZEN TURAN S.

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Rome, İtalya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.165-190

2015

2015

User Evalution of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

ÖZEN TURAN S. , PULATKAN M., BEYAZLI D. , Özen B. S.

IEREK_Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Lecce, İtalya, 14 - 16 Ekim 2015, ss.301-310

2014

2014

Reinvention the Street In City Center Cultural Axis Design in Giresun Historical Peninsula Fevzipaşa Avenue

ÖZLÜ S. , Varol Yurduseven G., ÖZEN TURAN S. , BEYAZLI D.

26th International Building & Life Fair and Congress “Reinventing of City Center”, 3 - 05 Mayıs 2014

2014

2014

Kent Merkezindeki Sokağı Yeniden Keşfetme: Giresun Tarihi Yarımada Fevzipaşa Caddesi Kültürel Aks Tasarımı

ÖZLÜ S. , yurduseven g., ÖZEN TURAN S. , BEYAZLI D.

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2014, ss.1

2013

2013

Giresun Koruma Amaçlı İmar Planları ve Uygulama Düzeyinin Değerlendirmesi

ÖZEN TURAN S. , Yavruoğlu B.

4. Kentsel Ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Neo-Liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri Ve Yansımaları, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.323-338

2009

2009

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Aydemir S., BEYAZLI D. , KİPER N. , Niyazoğlu Z., ÖZEN TURAN S. , SANCAR C. , et al.

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, ss.273-291

2008

2008

The Impact of Pollution on Tourism Resorts Around The Blacksea Basin/Shores

Özen Turan S. , Aydemir Ş.

4th International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth With an Environment, Maritime Policies & Energy Issues in The Blacksea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.15

2007

2007

Rekreasyon Amaçlı Kentsel Yeşil Alanların Planlama İlkeleri Açısından CBS Aracılığıyla Sorgulanması: Trabzon Örneği

SANCAR C. , Sinan P. E. , ÖZEN TURAN S.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri ‘2007 Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.390-398

2006

2006

Integrated Conservation Approach: Trabzon City Case

ÖZEN TURAN S. , AYDEMİR Ş.

IFoU 2006 Beijing International Conference – Modernization and Regionalism – Re- inventing the Urban Identity, Beijing, Çin, 18 - 20 Ekim 2006, cilt.2, ss.941-949

2005

2005

An Evaluation of Urban Debris Zone Formation Factors In The Scope of Ortahisar Historical Site Area

TUTKUN M. , ÖZEN TURAN S.

XXII World Congress of Arhitecture (UIA 2005), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.320

2005

2005

Tanjant Yolunun 37 Yıllık Serüveni

Sinan P. E. , ÖZEN TURAN S.

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2005, ss.1183-1208

2004

2004

Cultural and Natural Heritage Preservation and Conservation in the Trabzon Province

AYDEMİR Ş., ÖZEN TURAN S. , Sinan P. E. , Yamak S.

An International Inter-disciplinary Conference on The Black Sea Region: Past, Present and Future, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2004, ss.56-57

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City

ÖZCAN E. , ÖZEN TURAN S.

Urban and Transit Planning, Bougdah, H., Versaci, A., Sotoca, A., Trapani, F., Migliore, M., Clark, N., Editör, Springer, Cham, Basel, ss.31-44, 2020

2007

2007

Trabzon’un Mimari Mirasının Korunması: Bütünleşik Koruma Yaklaşımı

ÖZEN TURAN S. , Aydemir Ş.

Kent ve Politika 3 Antik Kentten Dünya Kentine, Mengi, Ayşegül, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.221-244, 2007

2007

2007

Trabzon’un Mimari Mirasının Korunması: Bütünleşik Koruma Yaklaşımı

ÖZEN TURAN S. , AYDEMİR Ş.

Kent ve Politika 3: Antik Kentten Dünya Kentine, Mengi, A., Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.221-244, 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

KAREN KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bizim Europa Nostra Derneği (EN Türkiye)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2017

Aralık 2017

International Journal of Architecture and Urban Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Journal of Green Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Asian Journal of Environment & Ecology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

British Journal of Applied Science & Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of Geography, Environment and Earth Science International

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

British Journal of Education, Society & Behavioural Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

International Journal of Plant & Soil Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

African Journal of Agricultural Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

African Journal of Environmental and Technology

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2010

2010

IWA Geleceğin Şehirleri Türkiye Projesi Trabzon Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2012 - 2013

2012 - 2013

Tarihi, Doğal Çevre ve Kent Mesleki Bilimsel Komitesi

www.

TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, Turkey