Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Control of flow around a square cylinder at incidence by using a splitter plate

FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, cilt.53, ss.221-229, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Flow field and heat transfer characteristics in an oblique slot jet impinging on a flat plate

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.35, ss.873-880, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Subcritical flow around bluff bodies

AIAA JOURNAL, cilt.40, ss.1257-1268, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Attack Angle on Flow around A Square Prism with A Splitter Plate

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.23, no.2, ss.233-240, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE FLOW AROUND AN AIRFOIL AND A CIRCULAR CYLINDER

Nigde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.1, ss.191-202, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aerodynamic Drag Force Estimation of a Truck Trailer Model Using Artificial Neural Network

INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, cilt.5, no.4, ss.168-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drag Force Estimation of a Truck Trailer Model Using Artificial Neural Network

INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, cilt.5, no.4, ss.155-167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aerodynamic forces acting on a circular cylinder with splitter plate at incidence

KSU Journal of Engineering Sciences, cilt.19, ss.1-6, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vortex Shedding on Combined Bodies at Incidence to a Uniform Air Stream

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, cilt.3, no.5, ss.673-677, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vortex Shedding From Circular and Rectangular Cylinders Placed Horizontally in a Turbulent Flow

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.2, no.4, ss.217-228, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DESIGN AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BIO-INSPIRED SPOILER FOR TRUCK-TRAILER

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.531-534

INVESTIGATION OF HALF NACA 0018 AIRFOIL ON TRUCK-TRAILER

1 st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.499-503

HEAT TRANSFER CHARACTEHERISTICS OF A SYNTHETIC JET ACTUATOR WITH VARIED DRIVEN SIGNAL TYPE

1 st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.476-479

INVESTIGATION OF LEADING EDGE TUBERCLES ON NACA 0015 AIRFOIL

1 st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.413-416

DRAG REDUCTION OF TRUCK-TRAILER USING HALF OF NACA 0006 AIRFOIL

OTEKON 2018 ULUSLARARASI 9. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2018, ss.714-719

Effect of Synthetic Jet with Duty Cycle over Heat Transfer Enhancement

Proceedings of the 3rd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT’18), Budapest, Macaristan, 12 - 14 Nisan 2018

FLOW AROUND A SQUARE CYLINDER WITH WAVY SPLITTER PLATE PLACED UPSTREAM

9th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2017, ss.1-8

Investigation of Flow Characteristics of Synthetic Jet Driven by Duty Cycle Signal

10th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Bled, Slovenya, 27 Haziran - 30 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.345-354

Investigation of flow characteristics of synthetic jet driven by duty cycle signal

10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Bled, Slovenya, 27 - 30 Haziran 2017, ss.345-354

Vortex Shedding Frequency Estimation of a Circular Cylinder with Splitter Plate at Incidence Using Artificial Neural Network

3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Aerodynamic Force Estimation of A NACA 0015 Airfoil with DBD Plasma Actuator Using Artificial Neural Network

3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Effect of Length of the Wavy Shaped Splitter Plate on Flow around a Circular Cylinder

8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2016, ss.589-592

Effect of length of the wavy shaped splitter plate on flow around a circular cylinder

IEEES8 - 8th International Exergy, Energy and Environmental Symposium, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2016, ss.1-4

Effect of the wavy shaped splitter plate on flow around a circular cylinder

13th International Conference on Fluid Control, Measurements and Visualization, Doha, Qatar, 15 - 18 Kasım 2015

Effect of a Wavy Shaped Splitter Plate on Flow around a Circular Cylinder

FLUCOME2015, The 13th International Symposium on Fluid Control, Measurement and Visualization, Doha, Qatar, 15 - 18 Kasım 2015, ss.168-175

Flow Around A Square Prism and a Circular Cylinder In Tandem Arrangement

Experimental Fluid Mechanics 2010 Proceeding of the Internatioanl Conference, Liberec, Çek Cumhuriyeti, 24 - 26 Kasım 2010, ss.30-40

FLOW AROUND A SQUARE PRISM AND A CIRCULAR CYLINDER IN TANDEM ARRANGEMENT

International Conference on Experimental Fluid Mechanics, Liberec, Çek Cumhuriyeti, 24 - 26 Kasım 2010, ss.30-40 identifier

Vortex Shedding on Combined Bodies at Incidence to a Uniform Air Stream

World Academy of Science, Engineering and Technology, Tokyo, Japonya, 15 - 17 Mayıs 2009, ss.1095-1099

Dairesel-Konik Silindirler Düzeneği Etrafında Vortex Dinamiği

ULIBTK07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.873-879

Bir Kanat Profili ile Onun iz Bölgesinde Bulunan Dairesel Kesitli bir Küt Cismin Aerodinamik Karakteristiklerinin İncelenmesi

UHUK 2006, I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006, ss.1-8

Heat Transfer Characteristics of a Slot Jet Impinging on a Flat Plate at Angle of Incidence

ICERD-3, Third International Conference on Energy Research and Development, State Of Kuwait, Kuveyt, 21 - 23 Kasım 2005, ss.636-647

Yüzeye Yerleştirilen bir Engelin Dairesel Silindir Üzerindeki Basınç Dağılımına ve Girdap Kopması Olayına Etkisi

ULIBTK05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2005, ss.741-746

Aerodynamic Characteristics of Flow Around a Circular Cylinder and a Square Prism in a Tandem Arrangement

AIAC-2005-Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Ağustos 2005, ss.1-7

Flow around a Rotatable Square Cylinder-Plate Body At A Subcritical Reynolds Number

CMES-04, Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Niğde, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004, ss.449-454

Düzlem Plaka-Dairesel Silindir Sistemi Etrafındaki Akışın Deneysel İncelenmesi

ULIBTK03 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.279-284

Dairesel Kesitli Bir Silindirin Kare Prizmadaki Akış Karakteristiklerine Etkileri

ULIBTK03 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.273-278

Dairesel Kesitli Silindirler Etrafındaki Akışta Blokaj Oranının Vorteks Kopma Olayına Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

ULIBTK01. 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2001, ss.122-126

Kare Kesitli Ardışık Silindirler Etrafında Girdap Kopma Olayının Deneysel İncelenmesi

Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.353-358

Dairesel Kesitli Ardışık Silindirler Etrafında Girdap Kopma Olayının Deneysel İncelenmesi

ULIBTK99 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Şubat 2000, ss.71-76

An Experimental Study on the Flow Past Circular and Rectangular Cylinders at Subcritical Reynolds Numbers

The Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 1998, ss.411-415

Dairesel Kesitli Silindirik Bir Cisim Etrafında Basınç Dağılımı ve Vorteks-Shedding Olayının Deneysel İncelenmesi

ULIBTK97 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.775-784