Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Rural typology with and inductive approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.11, pp.225-241, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırsal Yerleşmelerde Yaşanan Değişimler ve Mekansal İlişkiler

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Turkey, 02 May 2019, pp.30

The Correlation Between National Socioeconomic Development Level And International Migration In Globalization

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Spatial Distribution And Cluster of External And Internal Immıgration In Turkey

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Planlamaya İlişkin Duyarlılığının Değişimi

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 20 May 2017

STUDIO EXPERIENCES IN THE PROCESS OF PLANNING EDUCATION

World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.65

Politikadan Eyleme DOKAP ve Yeşil Yol Projesi

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.1

Kırsal Alanda Tümevarımcı Yaklaşımla Tipoloji Oluşturma: Trabzon Kırsalı

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.23-40

Participatory Technıques as Tools for Getting Informatıon and Learning

International Association of Social Science Research (IASSR), St Petersburg, Russia, 03 September 2014, pp.1

Understanding/Interpreting Social Structure Of Rural Settlements Using Participatory Techniques

International Assosiciation of Social Science Research, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.1-10

Books & Book Chapters

Konut Bölgelerinde Yaşam Kalitesi / Erişebilirlik

in: Trabzon Şehircilik Şurası , Dilek Beyazlı, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.49-76, 2020

Understanding/Interpreting Social Structure Of Rural Settlements Using Participatory Techniques

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, Adela Elena / Arslan, Hasan / Icbay, Mehmet Ali / Butvilas, Tomas, Editor, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp.303-312, 2015