Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laparoskopik Kolesistektomide Farklı Pnömoperitoneum Basınçlarının Oluşturduğu Hemodinamik Değişikliklerin Serebral Oksijenizasyon Üzerine Etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55. Ulusal Kongresi, 28-31 Ekim 2021 Antalya, Antalya, Turkey, 28 October 2021, pp.104-109

Metformin intoksikasyonunda yoğun bakım tedavisi (olgu sunumu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.33, no.1, pp.214

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.131

Metformin intoksikasyonunda yoğun bakım tedavisi (olgu sunumu)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi,, Antalya, Turkey, vol.33, no.1, pp.214

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.82

Geriatrik ve kaşektik bir hastada epidural anestezi altında kolesistektomi

Procon Trabzon- Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.55-59

Ultrasonografi Herşeyi Affeder mi? Juguler Venden Aksiller Vene Santral Venöz Kateter Malpozisyonu

Procon Trabzon- Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.70-73

Kim Suçlu? Preoperatif Değerlendirmenin Önemi: Belirtilmeyen Epilepsi Öyküsü ve Sezeryan Seksiyo Sırasında Gelişen Konvülziyon

Procon Trabzon- Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.65-69

İntraoperatif myokardiyal infarktüs: Ameliyathaneden anjio ünitesine

Procon Trabzon- Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.60-64

Language and culture related problems encounteered by foreign medical school students in Turkey

5th Annual Conference on Sustainable Multilingualism, Kaunas, Lithuania, 24 - 25 May 2019, pp.13

LANGUAGE AND CULTURE RELATED PROBLEMS ENCOUNTERED BYFOREIGN MEDICAL SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

International Conference Sustainable Multilingualism 2019, Kaunas, Lithuania, 24 - 25 May 2019, pp.13

A comparison of sedation with midazolam-ketamine versus propofol-fentanyl during colonoscopy in children

ESPGHAN 52nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Glasgow, United Kingdom, 5 - 08 June 2019, vol.68, pp.233

Pulmonary and Renal Failure: A Goodpasture Syndrome Patient’s Intensive Care Process

22nd International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

Fat Embolism Syndrome: Different Clinical Reflections in Different Organs

22nd International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

REGIONAL ANESTHESIA MANAGEMENT FOR A PATIENT WITH EISENMENGER SYNDROMEAND PULMONARY HYPERTENSION UNDERGOING CESAREAN SECTION

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VITRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.208

ULTRASONOGRAPHY GUIDED POPLITEAL BLOCK APPLICATION IN HIGH RISK TRAUMA PATIENTS

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VI TRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.207

Dermatomiyozitli Olguda Rokuronyum ve Sugammadeks Kullanımı

24. KIŞ SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2018

Metastatik splenik maligniteler: 3 olgunun sunumu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.54

Tetanoz İmmünizasyonu Yeterli Mi?

International Emergency Family Medicine Symposium, 6 - 09 April 2017, pp.27

tetanoz immünizasyonu yeterli mi

international emergency and family medicine symposium, 6 - 09 April 2017

A comparison of the sedation with midazolam ketamine versus propofol fentanyl during upper GI endoscopy in children

ESPGHAN 49th Annual Meeting, of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 25 - 28 May 2016

Anestezi esnasında vena kava superior sendromu gelişen hastalara yaklaşım

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016

Factors Affecting Mortality in Patients Treated inIntensive Care Units

The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 30 September - 03 October 2015

Hypercalcemic Crisis: Acute Renal Failure and Respiratory Failure

. 20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2015, no.13, pp.1

Assessment of Ventilatory Associated Pneumonia, Analysis of Pathogen Micro-organisms and Risk Factors

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrad, Serbia And Montenegro, 24 - 27 September 2014, pp.1

Yoğun bakım ünitesinde mortaliteyi etkileyen faktörler

17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014

Parasetamol intoksikasyonu

17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 April 2014

Books & Book Chapters

Eisenmenger Sendromlu ve Pulmoner Hipertansiyonlu Gebede Sezaryen İçin Rejyonel Anestezi Yönetimi

in: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi, Ömer KURTİPEK,Yusuf ÜNAL, Mustafa ARSLAN, Metin ALKAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.69-74, 2021

Serebral Palsili Hastada Anestezi Yönetimi

in: Serebral Palsiye Multidisipliner Yaklaşım, M. Emre BAKİ, Atilla ÇITLAK, Editor, Akademisyen Kitapevi, Trabzon, pp.93-104, 2020

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

49

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

10