Publications & Works

Articles Published in Other Journals

CIA Günlük Raporlarına Göre İran'da Şah'ın Devrilmesi

TURKISH STUDIES, vol.12, no.12, pp.95-114, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CIA Günlük Raporlarına Göre Türkiye'de 1978 Bülent Ecevit Hükümeti Dnemi

HISTORY STUDIES International Journal of History, vol.9, no.1, pp.127-144, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve Uluslararası Toplum

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.I, no.17, pp.41-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008 Rusya-Gürcistan Savaşının Bölgesel Etkileri

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.4, pp.36-48, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Savaş ve Barış Bağlamında XIX.Yüzyıl Uluslararası İlişkilerinin Özellikleri

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.-, no.22, pp.91-117, 2010 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği Dönemlerinde Etnik Sürgünler

ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH, vol.-, no.1, pp.155-175, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Suriye'nin Darbeler Geçmişinin Günümüz Krizine Etkisi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.29

Books & Book Chapters

1946-1960 Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri

in: Türk-Amerikan İlişkileri, Sertif Demir-Ayça Eminoğlu, Editor, Barış Yayınları, Ankara, pp.107-142, 2019

Other Publications