Prof.Dr.

ŞÜKRAN GEZE SAATÇI


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yaptığı Tezler

2004

2004

Tıpta Uzmanlık

Kraniyotomilerde lokal anestezik infiltrasyonu ve skalp sinir bloğunun çivili başlık uygulamasına hemodinamik ve stress yanıta etkisi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Anaesthesia for infant with Jarcho Levin syndrome: case report

Geze S. , ARSLAN U. , TUSAT M.

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.65, sa.5, ss.414-416, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Percutaneous endovascular removal of intracardiac migrated port A catheter in a child with acute lymphoblastic leukemia

CAKIR F., Geze S. , OZTURK M. H. , DİNÇ H.

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.64, sa.4, ss.275-277, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Transient unilateral combined paresis of the hypoglossal nerve and lingual nerve following intubation anesthesia

ULUSOY H. , BEŞİR A. , ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , Geze S.

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.64, sa.2, ss.124-127, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Protective effects of dexmedetomidine in pneumoperitoneum-related ischaemia-reperfusion injury in rat ovarian tissue

ÇEKİÇ B. , BEŞİR A. , YULUĞ E. , GEZE S. , Alkanat M.

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.169, sa.2, ss.343-346, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Use of Dexmedetomidine to Prevent Pulmonary Injury After Pneumoperitoneum in Ventilated Rats

Geze S. , ÇEKİÇ B. , İMAMOĞLU M. , Yoruk M. F. , YULUĞ E. , ALVER A. , et al.

SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES, cilt.22, sa.5, ss.447-453, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Postoperative repeated respiratory insufficiency and thyrotoxicosis in molar pregnancy

ÇEKİÇ B. , GEZE S. , ULUSOY H. , COSKUN I., ERTÜRK E.

IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.181, sa.2, ss.281-283, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

The use of laryngeal mask airway for surgical tracheotomy in a neonate with Pierre Robin syndrome: a case report

GEZE S. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , ERTÜRK E.

IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.180, sa.1, ss.297-298, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

The effect of scalp block and local infiltration on the haemodynamic and stress response to skull-pin placement for craniotomy

Geze S. , Yilmaz A. A. , Tuzuner F.

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.298-303, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Comparison of the effect of propofol and N-acetyl cysteine in preventing ischaemia-reperfusion injury

ERTÜRK E. , ÇEKİÇ B. , Geze S. , KOŞUCU M. , Coskun I., EROĞLU A. , et al.

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.279-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

One-lung ventilation: For how long?

Tekinbas C. , Ulusoy H. , Yulug E. , Erol M. M. , Alver A. , Yenilmez E. , et al.

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.134, sa.2, ss.405-410, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Ketiapin Zehirlenmesi ile Nöroleptik Malign Sendromun AyırıcıTanısındaki Güçlükler

ÇEKİÇ B. , GEZE SAATÇI Ş. , yılmaz a. a. , ULUSOY H. , BEŞİR A.

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.171-173, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ketiapin zehirlenmesi ile nöroleptik malign sendromun ayirici tanisindaki güçlükle

BEŞİR A. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , GEZE Ş. , YILMAZ A. A. , ÖZDEMİR A.

. Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journa, cilt.15, sa.2, ss.171-3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Continuous Thoracic Epidural Analgesia for the Repair of Pectus Excavatum in a Child

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , ERTÜRK E.

CHIRURGIA, cilt.21, ss.243-245, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

BIS monitörizasyonu altında hedef kontrollü derin sedasyon ile intrakranyal kitle çıkarılması

ERTÜRK E. , ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , GEZE Ş. , AKYOL A., ULUSOY H. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.130

0

0

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

ULUSOY H. , KOŞUCU M. , SAYLAN S. , GEZE Ş. , ERTÜRK E. , ÇEKİÇ B. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.82

0

0

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

GEZE Ş. , ULUSOY H. , ÇEKİÇ B. , ERTÜRK E. , KOŞUCU M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.147

0

0

Verapamil intoksikasyonu (olgu sunumu)

ÇEKİÇ B. , GEZE Ş. , ÖZDEMİR A., BEŞİR A. , ULUSOY H.

13. Klinik Toksikoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, ss.15

0

0

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

KOŞUCU M. , COŞKUN İ., DUMAN E. N. , ULUSOY H. , GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.281

0

0

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

ERTÜRK E. , KUTANİS D. , ÖZER M. A. , GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

0

0

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

GEZE Ş. , ULUSOY H. , SAYLAN S. , ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , ERTÜRK E. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.131

0

0

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

KOŞUCU M. , ÇEKİÇ B. , ERTÜRK E. , ULUSOY H., GEZE Ş. , COŞKUN İ., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.281

0

0

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

ERTÜRK E. , BOSTAN H., GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , SARAÇOĞLU Ş., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.55

0

0

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , ERTÜRK E. , BEŞİR A. , TERTEMİZ O. F. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.387

0

0

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

KOŞUCU M. , ÇEKİÇ B. , ERTÜRK E. , ULUSOY H. , GEZE Ş.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.147

0

0

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , KUTANİS D. , ERTÜRK E. , ULUSOY H. , KAYA E.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.163

0

0

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

BEŞİR A. , ATABEYOĞLU B. , ERTÜRK E. , ULUSOY H. , ÖZEN İ. , GEZE Ş. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.387

0

0

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

ERTÜRK E. , KUTANİS D. , ÖZER M. A. , GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

0

0

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

KOŞUCU M. , ERTÜRK E. , BOSTAN H., GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , SARAÇOĞLU Ş., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.55

0

0

Nörofibromatozisi Olan Hastada Anestezi.

ERTURK E. , GEZE Ş. , ŞEN A., ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , EROĞLU A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.94

0

0

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

KOŞUCU M. , ÇEKİÇ B. , ERTÜRK E. , DINC H. , ULUSOY H., SAYLAN S. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.131

0

0

Fanconi Anemisi Olan Hastada Genel Anestezi

ERTURK E. , ÇEKİÇ B. , GEZE Ş. , BEŞİR A. , ÖZER M. A. , EROĞLU A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.158

0

0

Suda Boğulma Olgularında Yoğun Bakım Desteği

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , KUTANİS D. , BEŞİR A. , ULUSOY H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Trabzon, Türkiye, ss.6

0

0

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

KOŞUCU M. , EROĞLU A. , ÇEKİÇ B. , ERTÜRK E. , ULUSOY H., SAYLAN S. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, sa.1, ss.82

0

0

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , KUTANİS D. , ERTÜRK E. , ULUSOY H. , KAYA E.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.163

0

0

Beckwith Weidemann Sendromlu Olguda proseal-Laringeal Maske İle Havayolu Sağlanması. Türk

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , AKYÜZ İNAN H., KOŞUCU M. , KARACA M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, sa.1, ss.270

2012

2012

Hallermann-Streiff-Francois sendromlu hastada preoperatif değerlendirme ve anestezik yaklaşım

ÇEKİÇ B. , BEŞİR A. , GEZE Ş. , KOŞUCU M. , AKDOĞAN A. , BEYAZTAŞ E.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

2012

2012

Kartagener sendromlu olguda anestezi

GEZE Ş. , AKDOĞAN A. , AKGÜN E. , BEYAZTAŞ E.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

2012

2012

Elektrokonvulsif tedavide remifentanil eklenen sevofluran ve propofolun etkilerinin kıyaslanması

ULUSOY H. , ÇEKİÇ B. , BEŞİR A. , GEZE Ş. , HOCAOGLU C., AKDOĞAN A. , et al.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

2012

2012

Dexmedetomidin pnömoperiteniumun neden olduğu over iskemi-reperfüzyon hasarını azaltır

ÇEKİÇ B. , BEŞİR A. , YULUĞ E. , GEZE Ş. , DEMİRCİ Y. , ALKANAT M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.43

2012

2012

Akondroplazik hastada anestezi yönetimi

ÇEKİÇ B. , GEZE Ş. , KUTANİS D. , ERTÜRK E. , AKDOĞAN A. , ÖZDEMİR Ş.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

2012

2012

VALPROİK ASİT İNTOKSİKASYONU

ULUSOY H. , BEŞİR A. , KAYIR S., GEZE Ş. , ÇOLAK M. S.

KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.69

2012

2012

Botulismus Olgusunda Yoğun Bakım Desteği

GEZE Ş. , ÖZKAN A. R. , ULUSOY H. , ÇEKİÇ B. , KOŞUCU M. , EROĞLU A.

Klinik Toksikoloji Derneği 17. Kongresi, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.68

2012

2012

BOTULİSMUS OLGUSUNDA Yoğun bakım desteği.

GEZE Ş. , EROĞLU A.

Klinik Toksikoloji Derneği 17. Kongresi, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.4

2011

2011

Torakotomi operasyonlarında preemptif epidural analjezinin postoperatif analjezi üzerine etkilerinin araştırılması

ERTÜRK E. , KAYA F. A. , AKDOĞAN A. , GEZE Ş.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 45.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

2009

2009

Comparison of local anesthtic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery

GEZE Ş. , ULUSOY H. , ERTÜRK E. , ÇEKİÇ B. , ARDUÇ A., EROĞLU A. , et al.

XXVIII. ESRA ( The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress,, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

2009

2009

Comparison of local anesthetic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery.

GEZE Ş. , ULUSOY H. , ERTÜRK E. , ÇEKİÇ B. , Arduç C., EROĞLU A. , et al.

. XXVIII.ESRA (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

2008

2008

Yoğun bakım ünitemizdeki sekiz yıllık intoksikasyon deneyimi

ÇEKİÇ B. , GEZE Ş. , COŞKUN İ., BEŞİR A. , ULUSOY H.

13. Klinik Toksikoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2008, ss.1

2007

2007

Pnömoni ile tetiklenen Brugada sendromu ve ani kardiak arrest.

GEZE Ş. , EROĞLU A.

TARK 2007, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2007, ss.35

2007

2007

Pnömoni ile Tetiklenen Brugada Sendromu ve Ani Kardiak Arrest

GEZE Ş. , ÇEKİÇ B. , ULUSOY H. , ERTÜRK E. , KUTANİS D. , DAYIOĞLU A. A. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007, ss.266-267

Ödüller

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Comparison Of The Effects Of Non-Pharmacological Premedication Methods On Preoperative Child And Parent Anxiety In Childhood Patients

'Principles Of Pediatric Anesthesia And Critical Care' Boston Children Hospital /Harvard Medical School

Ekim 2016

Ekim 2016

Ventile Edilen Ratlarda Pnömoperitonyum Sonrası Gelişen Akciğer Hasarını Önlemede Medikal Ozon'un Etkisi"

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon DerneğiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 199

h-indeksi (WOS): 9