Prof. ŞÜKRAN GEZE SAATÇI


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp

Anesteziyoloji ve Reanimasyon


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Anesthesiology


Names in Publications: Cekic Bahanur, Saatci Sukran Geze, GEZE SAATÇI ŞÜKRAN

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

266

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

330

H-Index (Scopus)

11

Project

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Dissertations

2004

2004

Expertise In Medicine

Kraniyotomilerde lokal anestezik infiltrasyonu ve skalp sinir bloğunun çivili başlık uygulamasına hemodinamik ve stress yanıta etkisi

Ankara University, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Anesthesiology

Non Academic Experience

2006 - Continues

2006 - Continues

YARD. DOÇ. DR.

KTÜ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTENESİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

ERTÜRK E., KUTANİS D., ÖZER M. A., GEZE Ş., ÇEKİÇ B., ULUSOY H., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.285

0

0

Suda Boğulma Olgularında Yoğun Bakım Desteği

GEZE Ş., ÇEKİÇ B., KUTANİS D., BEŞİR A., ULUSOY H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Trabzon, Turkey, pp.6

0

0

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

GEZE Ş., ÇEKİÇ B., KUTANİS D., ERTÜRK E., ULUSOY H., KAYA E.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.163

0

0

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

ULUSOY H., KOŞUCU M., SAYLAN S., GEZE Ş., ERTÜRK E., ÇEKİÇ B., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.82

0

0

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

GEZE Ş., ULUSOY H., ÇEKİÇ B., ERTÜRK E., KOŞUCU M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.147

0

0

Verapamil intoksikasyonu (olgu sunumu)

ÇEKİÇ B., GEZE Ş., ÖZDEMİR A., BEŞİR A., ULUSOY H.

13. Klinik Toksikoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, pp.15

0

0

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

KOŞUCU M., COŞKUN İ., DUMAN E. N., ULUSOY H., GEZE Ş., ÇEKİÇ B., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.35, no.1, pp.281

0

0

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

ERTÜRK E., KUTANİS D., ÖZER M. A., GEZE Ş., ÇEKİÇ B., ULUSOY H., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.285

0

0

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

GEZE Ş., ULUSOY H., SAYLAN S., ÇEKİÇ B., KOŞUCU M., ERTÜRK E., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.131

0

0

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

KOŞUCU M., ÇEKİÇ B., ERTÜRK E., ULUSOY H., GEZE Ş., COŞKUN İ., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.35, no.1, pp.281

0

0

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

ERTÜRK E., BOSTAN H., GEZE Ş., ÇEKİÇ B., KOŞUCU M., SARAÇOĞLU Ş., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.55

0

0

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

GEZE Ş., ÇEKİÇ B., ULUSOY H., ERTÜRK E., BEŞİR A., TERTEMİZ O. F., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.35, no.1, pp.387

0

0

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

KOŞUCU M., ÇEKİÇ B., ERTÜRK E., ULUSOY H., GEZE Ş.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.147

0

0

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

GEZE Ş., ÇEKİÇ B., KUTANİS D., ERTÜRK E., ULUSOY H., KAYA E.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.163

0

0

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

BEŞİR A., ATABEYOĞLU B., ERTÜRK E., ULUSOY H., ÖZEN İ., GEZE Ş., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.35, no.1, pp.387

0

0

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

KOŞUCU M., ERTÜRK E., BOSTAN H., GEZE Ş., ÇEKİÇ B., SARAÇOĞLU Ş., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.34, no.1, pp.55

0

0

Nörofibromatozisi Olan Hastada Anestezi.

ERTURK E., GEZE Ş., ŞEN A., ÇEKİÇ B., KOŞUCU M., EROĞLU A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, vol.35, no.1, pp.94

0

0

Fanconi Anemisi Olan Hastada Genel Anestezi

ERTURK E., ÇEKİÇ B., GEZE Ş., BEŞİR A., ÖZER M. A., EROĞLU A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.158

2015

2015

Kars bölgesinde aile tipi işletmelerdeki ineklerde reprodüktif sorunların belirlenmesi

KAÇAR C., KURU M., KAYA S., ŞAHİN L., ERDEMİR F., ÖZCAN K., et al.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.162-163

2012

2012

Hallermann-Streiff-Francois sendromlu hastada preoperatif değerlendirme ve anestezik yaklaşım

ÇEKİÇ B., BEŞİR A., GEZE Ş., KOŞUCU M., AKDOĞAN A., BEYAZTAŞ E.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

2012

2012

Akondroplazik hastada anestezi yönetimi

ÇEKİÇ B., GEZE Ş., KUTANİS D., ERTÜRK E., AKDOĞAN A., ÖZDEMİR Ş.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

2012

2012

Dexmedetomidin pnömoperiteniumun neden olduğu over iskemi-reperfüzyon hasarını azaltır

ÇEKİÇ B., BEŞİR A., YULUĞ E., GEZE Ş., DEMİRCİ Y., ALKANAT M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.43

2012

2012

Kartagener sendromlu olguda anestezi

GEZE Ş., AKDOĞAN A., AKGÜN E., BEYAZTAŞ E.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

2012

2012

Elektrokonvulsif tedavide remifentanil eklenen sevofluran ve propofolun etkilerinin kıyaslanması

ULUSOY H., ÇEKİÇ B., BEŞİR A., GEZE Ş., HOCAOGLU C., AKDOĞAN A., et al.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

2012

2012

VALPROİK ASİT İNTOKSİKASYONU

ULUSOY H., BEŞİR A., KAYIR S., GEZE Ş., ÇOLAK M. S.

KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Mardin, Turkey, 17 - 20 May 2012, pp.69

2012

2012

BOTULİSMUS OLGUSUNDA Yoğun bakım desteği.

GEZE Ş., EROĞLU A.

Klinik Toksikoloji Derneği 17. Kongresi, Mardin, Turkey, 17 - 20 May 2012, pp.4

2012

2012

Botulismus Olgusunda Yoğun Bakım Desteği

GEZE Ş., ÖZKAN A. R., ULUSOY H., ÇEKİÇ B., KOŞUCU M., EROĞLU A.

Klinik Toksikoloji Derneği 17. Kongresi, Mardin, Turkey, 17 - 20 May 2012, pp.68

2011

2011

Torakotomi operasyonlarında preemptif epidural analjezinin postoperatif analjezi üzerine etkilerinin araştırılması

ERTÜRK E., KAYA F. A., AKDOĞAN A., GEZE Ş.

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 45.ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

2009

2009

Comparison of local anesthtic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery

GEZE Ş., ULUSOY H., ERTÜRK E., ÇEKİÇ B., ARDUÇ A., EROĞLU A., et al.

XXVIII. ESRA ( The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress,, Salzburg, Austria, 9 - 12 September 2009, pp.1-2

2009

2009

Comparison of local anesthetic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery.

GEZE Ş., ULUSOY H., ERTÜRK E., ÇEKİÇ B., Arduç C., EROĞLU A., et al.

. XXVIII.ESRA (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress, Salzburg, Austria, 9 - 12 September 2009, pp.1-2

2008

2008

Yoğun bakım ünitemizdeki sekiz yıllık intoksikasyon deneyimi

ÇEKİÇ B., GEZE Ş., COŞKUN İ., BEŞİR A., ULUSOY H.

13. Klinik Toksikoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2008, pp.1

2007

2007

Pnömoni ile tetiklenen Brugada sendromu ve ani kardiak arrest.

GEZE Ş., EROĞLU A.

TARK 2007, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2007, pp.35

2007

2007

Pnömoni ile Tetiklenen Brugada Sendromu ve Ani Kardiak Arrest

GEZE Ş., ÇEKİÇ B., ULUSOY H., ERTÜRK E., KUTANİS D., DAYIOĞLU A. A., et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, pp.266-267

Awards

May 2019

May 2019

Comparison Of The Effects Of Non-Pharmacological Premedication Methods On Preoperative Child And Parent Anxiety In Childhood Patients

'Principles Of Pediatric Anesthesia And Critical Care' Boston Children Hospital /Harvard Medical School

October 2016

October 2016

Ventile Edilen Ratlarda Pnömoperitonyum Sonrası Gelişen Akciğer Hasarını Önlemede Medikal Ozon'un Etkisi"

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon DerneğiCitations

Total Citations (WOS): 266

h-index (WOS): 11