Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Olağan, Sıra Dışı, Özgü(n) Bir Temsiliyet: Cinque Terre

Mimarlık Dergisi, sa.402, ss.44-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Building information modeling (BIM) systems and their applications in Turkey

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, cilt.1, sa.1, ss.55-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri

Yalıtım, sa.166, ss.48-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İklim Bölgelerinde Konut Binaları için Isıtma ve SoğutmaYüklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, sa.11, ss.35-55, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dünya Fuarlarında Ülke Pavyonlarının Mekânsal ve Yapısal İrdelenmesi

Yapı Dergisi, sa.421, ss.74-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğimli Çatı Konstrüksiyonlarında Havalandırma ve Yoğuşma Kontrolü

Yalıtım, sa.145, ss.50-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOĞUTMA YÜKLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILANYÖNTEMLER VE KARŞILAŞTIRILMASI:İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, sa.2, ss.20-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bitkilendirilmiş Çatılar: Yeşil Çatılar,Çatı Bahçeleri

Mimarlık Arredamento Dergisi, cilt.236, ss.114-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Az Eğimli Çatıların Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi

Yapı Dünyası, sa.175, ss.41-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çatılarda İkincil Su Sızdırmazlık Tabakası Kullanımı

Yalıtım Dergisi, sa.75, ss.76-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Trabzon İklim Koşullarına Göre Isıl Performans Açısından Uygun Pencere Tiplerinin Belirlenmesi

Tesisat Mühendisliği Dergisi, sa.102, ss.29-42, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Influences of Shading Devices on Cooling and Lighting Energy Performance of Office Buildings Temperate Climates

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.168

The Effect of Topography on Building Energy Performance

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.1273-1282

Getting Buildings Closer to The Nearly Zero-Energy Buildings by Changes In Heating and Cooling Systems: The Case of Izmir

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.1260-1272

Improvement of Energy Performance of Residential Buildings: Yıldızlı Toki Example, Trabzon

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.1237-1249

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TOPOGRAPHY ON BUILDING ENERGY PERFORMANCE

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.175

IMPROVEMENT OF EXISTING HOUSING BUILDINGS TO COMPLY WITH NZEB: THE YILDIZLI TOKI EXAMPLE, TRABZON

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.172

GETTING BUILDINGS CLOSER TO BEING NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS BY IMPROVEMENTS IN HEATING AND COOLING SYSTEMS: THE IZMIR EXAMPLE

The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2018, ss.174

Comparing Of Building Energy Simulation Softwares Using In The World

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 Nisan - 27 Mayıs 2018, ss.609

Yeşil Bina Kabuğu Elemanlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2018, ss.189-200

Effect of different wall slopes on building energy consumption in Tabriz, Iran

5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, İran, 26 - 28 Aralık 2017, ss.283

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2017, ss.554

Building Information Modelling (BIM) Systems and Their Applications in Turkey

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atina, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2016

Eğimli Çatılar Konstrüksiyonlarında Havalandırma ve Yoğuşma Kontrolü

7. Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2014, ss.219-229 Creative Commons License

Binaların Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamalarında Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.1-12

Binaların Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamalarında Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması

I.ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.1-12 Creative Commons License

Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, TESKON, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.98-108 Creative Commons License

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Duvar Konstrüksiyonunun Kesit Tayinine Etkisi’’

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, TESKON, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.72-82 Creative Commons License

Investigating of The Effects on Building Energy Consumption and Life Cycle Cost of Building Envelope Alternatives

12th International Conference on Durability of Building Materials and Components - XII DBMC, Porto, Portekiz, 12 - 15 Nisan 2011, ss.381-391 Creative Commons License

The Importance of Green Roofs In Sustainable Architecture

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.969-993 Creative Commons License

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplama Malzemesi ve Türkiye’de ki Uygulamaları

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 03 Kasım 2010, ss.78-89 Creative Commons License

Kompakt Laminat Cephe Kaplama Malzemelerinin Yapı Fiziği Açısından İncelenmesi

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.185-195 Creative Commons License

Akıllı Camlar ve Mimaride Kullanımı

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.102-112 Creative Commons License

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Enerji Etkin Pencere Tiplerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Bilgisayar Yöntemi: WİN-ENERGY 1.0

1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu; Yapılı Çevre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, ss.65-73 Creative Commons License

Comparing the Energy Efficient Performances of Double Glazed Windows with Different Low-E Coatings According to Turkish Climate Regions

4th International Building Physics Conference: Energy efficiency and new approaches, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2009, ss.471-482 Creative Commons License

Çatılarda İkincil Su Sızdırmazlık Tabakası Kullanımı

4. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2008, ss.57-64 Creative Commons License

Eğimli Çatılarda Havalandırma

4. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2008, ss.49-56 Creative Commons License

Trabzon İklim Koşullarına Göre Isıl Performans Açısından Uygun Pencere Tiplerinin Belirlenmesi

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2007, ss.95-111 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI 2017, ÇİFTÇİ N., KARA Y., YALÇINKAYA İ., ŞAHİN M., AĞAÇAYAK T., Editör, Çizgi Kitabevi, İstanbul, ss.242-250, 2017

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2017, Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Yakup KARA, Doç. Dr. İbrahim YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.242-250, 2017

Az Eğimli Çatılar

Ktü Mimarlık Fakültesi, Trabzon, 2011 Creative Commons License