Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

  • 2016 - 2019 Araştırma Görevlisi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri