Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

 • 2016 - 2018 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Mekânsal Panel Veri Ekonometrisi: Avrupa’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce