Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, cilt.14, ss.215-225, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.223-234, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa’da Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Mekânsal Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.214-241, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.120-121