Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2019 - Continues Research Assistant

    Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

  • 2016 - 2019 Research Assistant

    Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Non Academic Experience

  • 2014 - 2015 Saha Sorumlusu

    Non-profit Organisation, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi