Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A computer program for calculation of approximate embryo/fetus radiation dose in nuclear medicine applications.

Molecular imaging and radionuclide therapy, cilt.21, ss.19-22, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Radiation dose to technologists per nuclear medicine examination and estimation of annual dose.

Journal of nuclear medicine technology, cilt.39, ss.55-9, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bilateral asymptomatic giant renal artery aneurysm

HIPPOKRATIA, cilt.15, sa.3, ss.269-271, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FDG-PET in mantle cell lymphoma involving skin

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.27, sa.4, ss.324-325, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tc-99m (V) DMSA Uptake in Systemic Amyloidosis and Normal Bone Scintigraphy

HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, ss.69-70, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Rare Plasma Cell Dyscrasias: IgM Myeloma: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.5, ss.1727-1731, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Nadir Rastlanan Bir Plazma Hücre Hastalığı: IgM Myelom

J MED Sci, ss.1727-1731, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tc-99m-(V) DMSA uptake in systemic AL amyloidosis and normal bone scintigraphy

HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.13, sa.1, ss.69-70, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Human Amniotic Fluid on Fracture Healing in Rat Tibia

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.152, sa.2, ss.281-287, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of pathologic fractures on survival in multiple myeloma patients: a case control study

JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH, cilt.27, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An Unusual Etiology of Erythropoietin Resistance: Hyperthyroidism

RENAL FAILURE, ss.759-761, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An unusual etiology of erythropoietin resistance: Hyperthyroidism

RENAL FAILURE, cilt.29, sa.6, ss.759-761, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Huge Thyroid Nodule İnconsistent with Scintigraphic Findings

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, ss.53-55, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Solitary Plasmocytoma: Report of A Case with Unpredictable Imaging Appearances

Turk J Nucl Med, cilt.19, ss.154-157, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratlarda flep yaşayabilirliği üzerine mucopolysaccharide polysulfate'ın etkisi

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Renal Torsiyona Bağlı Gelişen Tekrarlayan Akut Allograft Yetmezliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

Eritropoetin Direncinde Nadir bir Sebep: Hipertroidi

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.76

Eritropoetin Direncinde Nadir bir Sebep: Hipertroidi

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.76

Dev plazmasitom olan Multiple Myelom: Olgu sunumu

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.199-200

RENAL TORSİYONA BAĞLI GELİŞEN TEKRARLAYAN AKUT ALLOGREFT YETMEZLİĞİ

29. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 14 Eylül 2012 - 18 Ağustos 2015

Evaluation of recurrence risk in differentiated thyroid cancer after treatment

17th European Congress of Endocrinology 2015, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37, ss.37

Renal Torsiyona Bağlı Gelişen Tekrarlayan Akut Allogreft Yetmezliği

29. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2012 - 06 Mayıs 2016, ss.105

Value of Tc99m(V) DMSA scintigraphy in multifocal inflammation detection

14th Congress of the International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE 2009), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Mart 2009, ss.43-44

Ratlarda flep yaşayabilirliği üzerine mucopolysaccharide polysulfate'ın etkisi

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.244-245