Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Habitat Effect on Urban Roof Vegetation

SUSTAINABILITY, cilt.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wall Vegetation Characteristics of Urban and Sub-Urban Areas

SUSTAINABILITY, cilt.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A study of a sustainable greenway approach for a part of the Silk Road in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.17, ss.515-528, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, cilt.5, ss.71-80, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uzungöl Nasıl Kurtulur?

Trabzon Life, ss.34-37, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Kent parkları ile kriz yönetme eğilimleri; Küba örneği

Kentli, ss.80-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duvar Yüzeylerindeki Tarımsal Kaçakların Belirlenmesi ve Duvarlarda Yenilebilir Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, ss.169-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyzaj Mimarları İçin Havana Kent Rehberi

Plant, ss.160-172, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Peyzaj Mimarları İçin Miami Rehberi

Plant, ss.154-167, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Peyzaj Mimarları İçin Washington DC Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, ss.198-210, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Peyzaj mimarları İçin Chicago Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, ss.258-266, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Peyzaj Mimarları İçin New York Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, ss.98-110, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon Eko-Park

Plant, ss.212-215, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'nin Doğa Koruma Mevzuatına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Bakış

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.66-71

35 Yıldır Geleceğin Turizm Çeşidini Beklemek: Yayla Turizminde Nerede Hata Yapıyoruz?

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

An Ignored Contribution to Urban Ecology: Cracks between Pavements and Walls as Plant Habitats

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 Ekim - 20 Aralık 2015, ss.47

Is Harmony Only Way to Go in Historical Places

International Workshop on Evaluation of Historical Landscapes & Cultural Heritages, Edirne, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2014, ss.1

DÖNÜŞEN KENT PERSPEKTİFİNDE YEŞİL ÇATILARIN ROLÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2013, ss.1163-1170

Doğal Peyzaj Karakterleri İle Sürdürülebilir İklimlendirme Yaklaşımları: Yazd Kenti-İran Örneği

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2013, ss.241-250

Bamboos; Landscape Use

Symbambalm-1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brezilya, 21 - 25 Kasım 2010, ss.53

Native Palms of Turkey, which might be Endangered in the Future

Symbambalm - 1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brezilya, 21 - 25 Kasım 2010, ss.92

The Comparing of Some Street Furniture in Japan and Turkey Regarding Design and Function

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2010, ss.1455-1456

Importance of the Japanese Plant Species among Exotic Plant Use in Urban Parks of Turkey, A Sample of Trabzon City

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2010, ss.1462-1463

The Potential Diddiculties in the Implementing of the Landscape Characteristics Belonging to Some Recreational Areas of Japan in Turkey

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2010, cilt.3, ss.1385-1396

Plant Biodiversity Assesment in Urban Historical Sites: A Case Study in Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japonya, 18 - 22 Mayıs 2010, ss.257

An International Gift from Social Contracts to Urban Areas: Graveyards- A Sample of Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japonya, 18 - 22 Mayıs 2010, ss.291

Evergreen Plants in Urban Parks and Their Importance Regarding Landscape Architecture, a Sample of Trabzon City

2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, İtalya, 9 - 13 Haziran 2009, cilt.881, ss.277-285 identifier identifier

Ekoturizmde Yerel Halkın Önemi

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2009, ss.352-363

Landscape Architectural Solution Proposals to Reduce Noise Pollution in Urban Areas

International Conference on the 4th Ecological Protection Of The Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.39

Effects of Some Heritage Areas to Woody Plant Diversity and Green Spaces in Urban Areas; A sample of Trabzon city

3rd International Conference of the Competence Network Urban Ecology Urban Biodiversity and Design Implementing the Convention on Biological Diversity in towns and cities, Erfurt, Almanya, 21 - 24 Mayıs 2008, ss.254

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Yaylaların Doğal ve Kültürel Temelli Ekoturizm Potansiyelleri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2008, ss.436-444

Positive Effects of Native Flora on User's Environmental Preference: A sample of Trabzon City

Liveable Environments and Architecture, The 3rd International Livenarch Congress, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2007, ss.683-692

Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Doğal Yerörtücü Bitkiler

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2006, ss.509-518

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yaylalara Yönelik Turistik Talebin Çevreye Etkileri ve Çözüm Önerileri

1. Çevre ve Ormancılık Şürası "Tebliğler", Antalya, Türkiye, 01 Mart 2005, ss.1496-1510

Tarihi Süreç İçerisinde Bonsai ve Yapım Teknikleri

II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2002, ss.316-321

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Açık - Yeşil Alanların Projelendirilmesinde Görsel Düşünce Ve Görsel Anlatım: Vadi Çaykara Peyzaj Proje Süreci

MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, KAYA Latif Gürkan, DÖNMEZ Şirin Aslan, ABBASOV Namıq, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.141-149, 2018