Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fitzpatrik’in Ritim Kuramına Göre Covid-19 Tanısı Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

2. Uluıslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2022 Sustainable Development

Use of simulation-based training method during the pandemic period

Eorna Virtual Congress, Arlon, Belgium, 27 - 29 May 2021, pp.1

The result of nursing and engineering collaborations: innovation

EORNA Virtual Congress, Arlon, Belgium, 27 - 29 May 2021, pp.1

Current approaches in surgery

Eorna Virtual Congress, Arlon, Belgium, 27 - 29 May 2021, pp.1

Türkiye’deki hastanelerin JCI’dan akredite olma durumlarının sağlık hizmet sunumunda kaliteye ve hasta güvenliğine yansımaları

14.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.58

Sağlık hizmeti sunumunda hasta güvenliğini arttırmada simülasyon uygulamalarının yeri

14. uluslararası sağlıkta kalite akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.59

Hemşireliğin doğal gelişim sürecinde yapay zekanın yeri

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.77-80

Cerrahi hemşireliğinde simülasyon tabanlı eğitim

2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 23 - 24 October 2020, pp.69-72

Hemşirelikte Bir Yenilik Web Tabanlı Simülasyon Eğitimi

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.81-83

Hemşirelik Bakımında Teknolojik Bir Yenilik; Robotik Yardımcılar

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.177-180