Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Abd, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Abd, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  VAKIF TAŞINMAZLARIN KORUNMA VE GELİŞTİRİLMESİNDE YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (MANAGEMENT PROBLEMS AND SOLUTION APPROACHES ON PROTECTION AND DEVELOPMENT OF FOUNDATION PROPERTIES)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Abd

 • 2007 Yüksek Lisans

  GRAFİK KADASTRO SORUNU VE ÇÖZÜM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: TRABZON ÖRNEĞİ (INVESTIGATING THE SOLUTION OF THE GRAPHICAL CADASTRE PROBLEMS: CASE STUDY IN TRABZON)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Abd

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

  Kalite Yönetimi , Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü, Ankara

 • 2017Bilirkişilik Temel Eğitimi

  Diğer , KTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2017COSME Programı Kapasitesinin Artırılması Projesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Zorlu Grand Otel-Trabzon

 • 2017Sürekli İyileştirme

  Kalite Yönetimi , KTÜ Mühendislik Fakültesi

 • 2016Erasmus Plus Staff Mobility

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Rzeszow School of Engineering and Economics, Faculty of Entrepreneurship, Rzesrow, Poland

 • 2015Erasmus Plus Staff Mobility

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kauna Kolgija (Lithuania) Faculty of Technologies and Landscaping, Lithuania

 • 2015MÜDEK Değerlendirici Eğitimi Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , MÜDEK, Ankara

 • 2014Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK ve KTÜ

 • 2013Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı Semineri

  Kalite Yönetimi , TÜBİTAK TÜSSİDE ve Başbakanlık VGM

 • 2013Vakfiyelerdeki Tevliyet ve Galle Fazlası Uygulamaları Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2013Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri

  Bilişim , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2013Gayrimenkul Değerlendirme Semineri

  Diğer , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2010Gayrimenkul Değerleme Usül ve Hukuku Semineri

  Diğer , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2010Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri

  Bilişim , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2009Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri

  Diğer , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2009Gayrimenkul Değerleme Usül ve Hukuku Semineri

  Diğer , Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • 2005KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu

  Yabancı Dil , Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitimi (Eylül 2004-Haziran 2005)