Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geographical data model for cultural immovable properties

SURVEY REVIEW, cilt.50, ss.487-500, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geographical database for object-oriented land division modelling in Turkey

LAND USE POLICY, cilt.68, ss.212-221, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHICAL DATABASE BASED ON RIVER BASIN MANAGEMENT IN THE LAND MANAGEMENT TERMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2914-2924, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE TURKISH SURVEYING PRIVATE SECTOR

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.393-407, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relation between structured cultural heritages and condominium towards 3D cadastre

Survey Review, cilt.48, ss.438-449, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining the property ownership on cadastral works in Turkey

LAND USE POLICY, cilt.26, ss.112-120, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The graphical cadastre problem in Turkey: The case of Trabzon Province

SENSORS, cilt.8, ss.5560-5575, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taşınmaz Mülkiyeti Üzerinde İmar Planından Kaynaklı Tevhit Şartı Kısıtlamasının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.411-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıflar Kanunu Ne Diyor?

Derin Tarih, ss.81, 2019 (Hakemsiz Dergi)

INVESTIGATION THE ACCREDITATION PROCESS AND DEVELOPMENT AN OBJECT-ORIENTED DATABASE: CASE STUDY FOR DEPARTMENT OF GEOMATICS ENGINEERING

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.1097-1124, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Plansız Alanlarda Taşınmaz Malların Bölünmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mülkiyet Hakkının Aranmasında Zaman ve Maliyet Analizi: Tesis Kadastrosu Örneği

Legal Hukuk Dergisi, no.3, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali Ve Sağlararası İşlemlerle Devrine İlişkin Kısıtlamalar

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.95-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARIM ARAZİLERİNİN MİRASYOLUYLA İNTİKALİ VE SAĞLARARASI İŞLEMLERLE DEVRİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.95-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining and Finding Solutions to the Sectoral Problems of Cadastre in Turkey

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.35, ss.679-693, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

UYGULAMADAN TESCİLE KAT MÜLKİYETİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.87-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING AND FINDING SOLUTIONS TO THE SECTORAL PROBLEMS OF CADASTRE IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.35, ss.679-693, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ayasofya Bilmecesi Kilise Cami Müze Hangisi

Türkiye Adalet Akademisi Dergis, ss.17-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, cilt.6, no.2, ss.247-255, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARINDA MEVZUATTAN KAYNAKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.75-86, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINATION OF PROBLEMS AND FINDING OF SOLUTION APPROACHES ON FOUNDATIONAL REAL ESTATE FROM OTTOMAN TIME

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.34, ss.317-348, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The content analysis on doctoral thesies in geomatic engineering in turkey

Journal of Higher Education and Science, cilt.6, ss.252, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARISON OF EXPROPRIATION AND LAND CONSOLIDATION ON THE REGULATION OF AGRICULTURAL LAND

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.34, ss.43-55, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Arazi Yönetimi Uygulamalarında Kamulaştırma Düzenlemesi

Harita Teknolojileri Elektronik Dergis, cilt.8, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3B KADASTRO NESNESİ: HAVA HAKKI VE KAT MÜLKİYETİNE YÖNELİK GELİŞİM SÜRECİ ANALİZİ

Ankara Barosu Dergisi, cilt.73, ss.397-420, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.91-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Visional Overwiev to Renovation Concept on Cadastral Works in Turkey

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, ss.503-519, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigating the Land Consolidations Effects on Agricultural Enterprises ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3B Kadastro Nesnesi Hava Hakki ve Kat Mülkiyetine Yönelik Gelişim Süreci Analizi

ANKARA BAROSU DERGİSİ, cilt.73, ss.397-420, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, ss.1-11, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A VISIONAL OVERVIEW TO RENOVATION CONCEPT ON CADASTRAL WORKS IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, ss.503-519, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-GOVERNMENT SERVICES ON FOUNDATION PROPERTIES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, ss.233-249, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

GEOGRAPHIC DATA MODEL OF FOUNDATION IMMOVABLE

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.33, ss.539-559, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of the Academic Study on the Land Consolidation in Turkey

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.18, ss.91-101, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

VAKIF TAŞINMAZLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.423-432, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Ayasofya Camii’nin Mülkiyet Hakkı Üzerine İnceleme

VAKIFLAR DERGİSİ, cilt.1, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıflarda Kamulaştırma Süreçlerinin Araştırılması

Ankara Barosu Dergisi, cilt.72, ss.20-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıf Taşınmazların Yönetim Sorunlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Durum Tespiti Çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.94-106, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vakıf Taşınmazlarda Arsa ve Arazi Düzenlemesi Sürecinin İncelenmesi

Ankara Barosu Dergisi, cilt.71, ss.57-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Varlığı Olan Vakıf Taşınmazlarda Arazi Yönetimi Sorunları

HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.5, ss.47-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADASTRO ÇALIŞMALARINDA VAKIF TAŞINMAZ TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLARIN İRDELENMESİ

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ, cilt.87, ss.78-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Varlığı Olan Vakıf Taşınmazlarda Arazi Yönetim Sorunları

HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.5, ss.47-60, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Legal Confiscating based on Zoning Plan in Turkey

FIG Working Week 2020, Amsterdam, Hollanda, 10 - 14 Mayıs 2020, ss.1-17

Legal Confiscating based on Zoning Plan in Turkey

FIG Working Week 2020, Amsterdam, Hollanda, 10 - 14 Mayıs 2020, ss.1-17

Development of Materials on the Implementation about Article 30 of the Law of Foundations (Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi)

nternational Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 Nisan - 14 Eylül 2019, ss.811-823

Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.878-887

ARAZİ YÖNETİMİNDE MEZARLIKLAR VE MEZARLIK TÜRLERİ

EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.159-168

Solar Energy Field Expropriation And Plant: Adıyaman Besni Sample

4th Internationaş Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.1029

Determination Of Cemetery Site Selection Criteria By Analytical Hierarchical Process

4th Internationaş Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.314

Accreditation Process for Undergraduate Education on the Geomatics Engineering (Harita Mühendisliği Lisans Eğitiminde Akreditasyon Süreci)

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.823-835

TÜRK EMLAK VERGİ SİSTEMİNİN İRDELENMESİ

İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.427-443

ARAZİ YÖNETİMİNDE MEZARLIKLAR VE MEZARLIK TÜRLERİ (CEMETERIES AND CEMETERY TYPES IN LAND MANAGEMENT ISSUES)

EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.159-168

TÜRK EMLAK VERGİ SİSTEMİNİN İRDELENMESİ (INVESTIGATION OF TURKISH REAL ESTATE TAX SYSTEM)

İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.427-443

KADASTRO TEKNİK HATALARINDAN KAYNAKLI HUKUKİ SÜREÇLER

Alanya 4. Uluslararası Hukuk sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.72

Public Restrictions on Transfer of Agricultural Lands in Turkey

XXVI FIG Congress, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.1-12

Kadastro Teknik Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçler

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.1-11

İmar Planı Uygulanmamasından Kaynaklı Hukuki El Atma: Alternatif Bir Çözüm Yaklaşımı

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.1-11

KORUNAN ALANLARIN ARAZİ YÖNETİMİNDE CBS UYGULAMALARI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1-7

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI EDİNİM MALİYETİ İÇİN COĞRAFİ VERİ TABANI TASARIMI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1-12

Ülkemizde Arazi Yönetiminde Korunan Alanlar

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Maliyetlerinin Mülkiyet Yönüyle Araştırılması

7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.709-720

Foundation Immovable Properties In Turkey

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

Registration of Structured Immovable Properties: 3D Cadastre Implementation in Turkey

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

Registration Of Structured Immovable Properties: 3d Cadastre Implementation In Turkey

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

The Role And Effect Of Private Sector On Turkish Cadastral System

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

Foundation Immovable Properties in Turkey

WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2015, ss.1-13

), Current Cadastral Data Standards: A Case Study In Trabzon Province Of Turkey, Modern Technologıes, Educatıon And Professıonal Practıce In Geodesy And Related Fıelds

Internatıonal Symposıum Modern Technologıes, Educatıon And Professıonal Practıce In Geodesy And Related Fıelds, Sofıa, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2009, ss.1-7

), Presenting Sector Problems of Title and Cadastre in Turkey based on Surveys , Modern Technologıes, Educatıon And Professıonal Practıce In Geodesy And Related Fıelds,

Internatıonal Symposıum Modern Technologıes, Educatıon And Professıonal Practıce In Geodesy And Related Fıelds, Sofıa, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2009, ss.1-7

Determining The Turkish Cadastre Problems

Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaristan, 5 - 06 Kasım 2009

Current Cadastral Data Standards: A Case Study in Trabzon Province of Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaristan, 5 - 06 Kasım 2009, ss.1-15

Determining the Turkish Cadastre Problems

Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaristan, 5 - 06 Kasım 2009, ss.1-8

Land Management Problems In Agricultural Qualifield Fields The Case Of Trabzon Province Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofija, Bulgaristan, 09 Kasım 2008

“Land Management Problems ın Agricultural QualıfIeld Fıelds: The Case Of Trabzon Province, TURKEY

,” Internatıonal Symposıum Modern Technologıes, Educatıon And Professıonal Practıce In Geodesy And Related Fıelds, Sofia, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2008, ss.1-7

“Determining The Turkish Cadastre In Terms Of Data Standards,”

Intergeo East, Trade Fair and Conference For Land Management, Geoinformation, Building Industry, Environment, Sofia, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2007, ss.1-7

Land Management Problems in Agricultural Qualified Fields: The Case of Trabzon Province, Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaristan, 06 Kasım 2007 - 07 Kasım 2008, ss.1-11

Grafik Kadastro Sorunu ve Çözüm Olanaklarının Araştırılması: Trabzon-Akçaabat Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007, ss.1-11

Determınıng The Turkısh Cadastre In Terms OfData Standards

Intergeo East, Sofija, Bulgaristan, 28 Şubat - 02 Mart 2007

Investigation of The Possibilities For Transformation of The Graphical Cadastral Map Into The Digital Format In Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofija, Bulgaristan, 9 - 10 Kasım 2006

Investigation of The Possibilities for Transformation of The Graphical Cadastre Map into The Digital Format in Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaristan, 6 - 09 Kasım 2006, ss.1-9

Determining The Land Ownership on Cadastre Works in Turkey

Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaristan, 6 - 09 Kasım 2006, ss.1-6

“Determining The Landownership On Cadastre Works In Turkey

,” International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2006, ss.1-7

., “Investıgatıon Of The Possıbılıtıes For Transformatıon Of The Graphıcal Cadastre Map Into The Dıgıtal Format In Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields,, Sofia, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2006, ss.1-7

Diğer Yayınlar