Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determining Student Nurse’s Clinical Skill Levels And Competence Status

Palandöken International Nursing Education Congress, 24 - 26 October 2019

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

First International Congress On Nursing And Innovation, 14 - 15 December 2018, pp.542

Storytelling In Nursing

International Black Sea Nursing Education Congress, 12 - 13 October 2017

Use of Technology in Nursing Education

Internatıonal Black Sea Nursıng Educatıon Congress, 12 - 13 October 2017

Determination of Care Behaviours of Nurses and its Evaluation By Patients

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.37

Drawings Say More Than Words: Storytelling in Nursing

First Internatioanl Congress On Nursing, 16 - 18 March 2017

Determination Of Self-Esteem Levels Of Nursing Who Temporarily Migrated

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.31

DRAWİNG SAY THAN MORE WORDS: STORYTELLING IN NURSING

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS IN NURSING, Antalya, Turkey, 16 March 2017 - 18 March 0207, pp.7

Leadership Levels of Nursing Students

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.79

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİ

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 December 2015, pp.156

"İnsan, Tek Olma ve Çevre Bütünlüğü Yaklaşımında Rogers Kuram

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 June 2015, pp.292-293

Hasta Eğitim Sürecinin Yönetilmesinde Hemşirenin Eğitici Rolü

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.279

Bakım ve Hemşirelik

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.261-262

Hemşirelik Bakımı ve Aktiviteleri

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.263

Books & Book Chapters

HASTA EĞİTİMİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

in: Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon, Aydanur Aydın, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.367-384, 2021

PEARSON HEMŞİRELİK TANILARI EL KİTABI

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2018

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

in: Caregiving and Home Care, Mukadder Mollaoglu, Editor, Intechopen, Online, pp.17-42, 2018

Girişim ve Çıktılarla Birlikte Hemşirelik Tanıları

in: PEARSON Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Kapucu S., Akyar İ., Korkmaz F.,, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.730-741, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Çevrenin Önemi

in: Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-231, 2016