Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Jeodezi II

  • Lisans Jeodezi I

  • Lisans Mühendislik Etiği

  • Yüksek Lisans CBS Harita projeksiyon Seçimi

  • Yüksek Lisans Matlab Mapping Toolbox

  • Yüksek Lisans Datum, Projeksiyon ve Koordinat Dönüşümleri