Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOLVING THE MERIDIAN ARC DISTANCE PROBLEM USING COMPUTER ALGEBRA

APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, cilt.12, ss.348-354, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SELECTING SUITABLE MAP PROJECTIONS IN MINIMIZING DISTANCE DISTORTIONS IN GIS-BASED APPLICATIONS: A CASE STUDY FROM TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, ss.2916-2921, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical damage assessment of Haghia Sophia bell tower by nonlinear FE modeling

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.34, ss.92-121, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modal Parameter Identification of Hagia Sophia Bell-Tower via Ambient Vibration Test

JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION, cilt.28, ss.37-47, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF AN APPROPRIATE PROJECTION SYSTEM FOR FOREST AREAS IN TURKEY

Geodesy and Cartography, cilt.46, ss.41-47, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Finding most suitable route in terrain: a case study in the city of Trabzon

1st International Congress on Engineering and Technology Sciences (ICETS), Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.100

Landslide risk analysis and determination of suitable routes for village roads

II. International conference on advanced engineering technollogies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.198

Landslide Risk Analysis and Determination of Suitable Routes for Village Roads

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.867-868

Datum ve Dilim Dönüşümünün Parsel Alanlarına Etkisi

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013, ss.1-8