General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Legal Aspects of Labor and Social Security, Labor Economics and Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
yusuferdemtunc@ktu.edu.tr
Web Page
https://avesis.ktu.edu.tr/yusuferdemtunc
Office
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 302 Numaralı Oda
Address
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Sekreterliği Ortahisar/Trabzon