Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SENDİKALARIN İŞ-YAŞAM DENGESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

Karatahta İş Yazıları Dergisi, ss.59-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri: Suriyeliler Örneği

Ombudsman Akademik, cilt.5, ss.143-180, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancıların Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.13-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GEMI ADAMLARININ HIZMET SÖZLESMELERININ SONA ERMESI

SOBİDER, cilt.4, ss.514-530, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriyeli Sığınmacıların Eğitimleri

Congress of Human and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1-10

TÜRK İŞ HUKUKUNDA MOBBİNG

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, ss.409-422

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ÖLÜM TAZMİNATI

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, ss.402-408