Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi, Turkey

 • 2011 - Continues Postgraduate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Psikolojisi Ve İnsan Kaynakları, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Türkiye Bireysel Emeklilik Sistemi

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk

 • 2016 Postgraduate

  İşverenin İşçiyi Koruma Borcu Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Alma Borcu

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English