Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Annual Maximum Flow Trend Using Innovative Trend Analysis with Change Boxes in the Eastern Black Sea Basin, Turkey

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET)-2019, Bayburt, Turkey, 17 September 2019, pp.799-805

Doğu Karadeniz Havzası’nda Yağış ve Kuraklığın Eğilim Analizi

International The 1st Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering Conference, Hatay, Turkey, 17 June 2019

Estimation of Daily Dissolved Oxygen Concentration in the Clackamas River, Oregon, Using the Multivariate Adaptive Regression Splines

International The 1st Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering Conference, Hatay, Turkey, 13 June 2019, pp.517-526

Estimation of Manganese(II) Ion Concentration from Turbidity Measurements from a Dam Reservoir: A Case Study from the Erfelek Dam (Sinop), Northeastern Turkey

International The 1st Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering Conference, Hatay, Turkey, 13 June 2019, pp.630-639

Estimation of Daily Dissolved Oxygen Concentration in the Broad River, South Carolina

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19)-2019, Trabzon, Turkey, 17 April 2019

Estimation of Manganese(II) Ion Concentration from Stream Turbidity Measurements: A Case Study from the Harşit Stream Watershed, Northeastern Turkey

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, pp.208-215

Estimation of Dissolved Oxygen for Urban Streams in the Eastern Black Sea Basin

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, pp.1077-1084

The Surface Water Quality Monitoring and Assessment of the Eastern Black Sea Basin Trabzon Province Streams Turkey

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.111

Temporal Variation of Organic and Inorganic Carbon Transport from the Southeastern Black Sea Trabzon Provinces Rivers

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.1843-1847

Dissolved Oxygen and Chlorophyll a Levels in an Urban Stream Değirmendere Northeast Turkey

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.530-536

Impact of Borçka Dam on Total Suspended Solids Carried by the Çoruh River and the Murgul Stream Northeast Turkey

9th World Congress of EWRA, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, İstanbul, Turkey, 10 - 13 June 2015, pp.281-282

Variation of Total Suspended Solids versus Nephelometric Turbidity in the Stream Değirmendere Southeastern Black Sea

9th World Congress of EWRA, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, İstanbul, Turkey, 10 - 13 June 2015, pp.103-104

Drinking Water Quality Monitoring and Assessment for the Atasu Dam Lake Stream Galyan Trabzon Turkey

2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1109-1116

Değirmendere Akarsuyu Trabzon Tarafından Karadeniz e Taşınan Kirleticilerin Belirlenmesi

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.455-466

The South Eastern Anatolia Project GAP in Turkey and Middle East in terms of Economic Strategic and Politic

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Tirana, Albania, 23 - 25 May 2013, pp.974-982

Effects of Hydraulics Structures on Dissolved Oxygen Concentration A Case Study from the Stream Harsit Eastern Black Sea Basin Turkey

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Tirana, Albania, 23 - 25 May 2013, pp.963-973

Harşit Çayı Giresun Tirebolu Tarafından Karadeniz e Taşınan Kirleticilerin Belirlenmesi

7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 21 - 23 November 2011, pp.545-555

Barajların Su Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi Kürtün Barajı Örneği Harşit Çayı Gümüşhane

II. Su Yapıları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 18 September 2011, pp.219-231

Barajların Su Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi Torul Barajı Örneği Harşit Çayı Gümüşhane

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 16 September 2011, pp.957-970

Harşit Çayında Giresun Tirebolu Kum Çakıl Ocağı İşletmelerinin Su Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 16 September 2011, pp.813-822

Effects of Gumushane Municipal Wastewaters on the Stream Harsit Water Quality Turkey

4th International Conference on Water Resources and Sustainable Development, Algeria, Algeria, 22 - 23 February 2011, pp.167-173

Investigation of Water Quality Parameters in the Streams Galyan and Degirmendere Trabzon Turkey

4th International Conference on Water Resources and Sustainable Development, Algeria, Algeria, 22 - 23 February 2011

Environmental Problems from the Open Dump in Gumushane Province and Investigation of Biological Recycling for the Organic Solid Wastes

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, CYPRUS, 19 - 24 February 2007, pp.1055-1063 identifier identifier

Dissolved Oxygen Levels in the Stream Harşit Turkey

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010

Effect of Torul and Kürtün Dams on Suspended Sediment Concentration in the Stream Harşit Turkey

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010

Harşit Çayı Hidrolik Yapılarının Askı Madde Hareketine Etkileri

VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, Denizli, Turkey, 22 - 24 September 2010, pp.873-882

Trabzon Kuştul ve Galyan Akarsularında Çözünmüş Oksijen Eksikliğinin İncelenmesi

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 10 July 2009, pp.525-533

Investigation of Water Quality Parameters in the Stream Galyan Trabzon Turkey

3rd International Conference on Water Management, Tipaza, Algeria, 27 - 28 January 2009, pp.178-187

Doğu Karadeniz Bölgesi Katı Atık Yönetimi Üzerine Değerlendirmeler

5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, Turkey, 1 - 02 November 2007, pp.203-216

İçmesuyu ve Kanalizasyon Yönünden Gümüşhane Altyapı Sorunları

5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, Turkey, 1 - 02 November 2007, pp.77-86

A Graphical Application in Treatment of Residential Wastewater by the Activated Sludge Process

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.7, pp.3541-3550

Effects of Flow Characteristics in Surface Water Resources on Dissolved Oxygen Profile

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006

Organik Katı Atıkların Biyolojik Geri Dönüşümünün Araştırılması Gümüşhane Örneği

GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.1390-1397

Gümüşhane İli Evsel Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi

GAP V. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.1422-1431

Kompostlanabilirlik Yönünden Evsel Katı Atıkların İncelenmesi

4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 December 2005, pp.27-34

Nitelik Nicelik Geri Kazanım Yönünden Gümüşhane Merkez Katı Atıklarının İncelenmesi

4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 December 2005, pp.201-208

Gümüşhane Merkez Katı Atıklarının Kompostlanabilirliğinin Araştırılması

III. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2005, pp.57-65

Evsel Katı Atıkların Nitelik Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi Gümüşhane Örneği

III. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2005, pp.111-118

Gümüşhane Şehrinde Katı Atık Oluşumu ve Karakteristiklerinin Belirlenmesi

VII. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 20 - 23 May 2004, pp.145-152

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

360

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

373

H-Index (Scopus)

12

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals