Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oldukça nadir görülen şant enfeksiyonu komplikasyonu: Lateral ventrikül temporal horn tuzaklanması

EURO ASIA 7th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020, pp.15-20 Creative Commons License

Multiple intracranial meningioma

17.Ulusal Sinirbilim kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.36-37 Creative Commons License

BAŞ AĞRISI

PROON TRABZON, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.113-114 Creative Commons License

DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON YARALANMASIN DA KLİNDAMİSİN’İN ETKİLERİ

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.96 Creative Commons License

Vertebroplasti ve kifoplasti :66 vakanın Analizi ve Literatür Derlemesi

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.117 Creative Commons License

PİNEAL TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ: 3 OLGUNUN DENEYİMİ

4. Karadeniz Onkoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.2 Creative Commons License

karotikokavernöz fistül

2.Bozok nöroşirurji günü, Yozgat, Turkey, 18 March 2017, pp.20-21 Creative Commons License

nadir görülen hangman tip 3 kırığı

2. bOZOK NÖROŞİRURJİ GÜNÜ, Yozgat, Turkey, 18 March 2017, pp.28-29 Creative Commons License

İntrakraniyal Toksoplazmozlu Bir AIDS Olgusu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 11 - 15 May 2016 Sustainable Development

Frontal lob araknoid kisti

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Suprasellar uzanımlı prepontin araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Medial oksipitotemporal girus lokalizasyonlu konjenital araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Hidrosefaliye neden olmayan koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Tek taraflı N. Hipoglossus felci

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Pediatrik torakal omurgada langerhans hücreli histiositoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

L1-2 spinal epidural tüberküloma

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Travmatik Longitüdinal Klivus Kırığı

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2007

Lateral ventrikülün konjenital intrakranial immatür teratomu: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

100

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

116

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals