Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2021 - 2023 Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2010 - 2014 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2010 - 2010 Lecturer

  Karadeniz Technical University, Muhasebe ve Vergi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 • 2005 - 2009 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Ethics Committee

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2021 - Continues Ethics Committee Member

  Karadeniz Technical University, Rektörlük

 • 2012 - 2015 Fakülte Kurulu Üyesi

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2011 - 2012 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University, İşletme Bölümü

Courses

 • Doctorate Ekonomik Suç Hukuku

 • Undergraduate İşletme Finansı

 • Undergraduate Eczacılık İşletmeciliği, Muhasebe

 • Doctorate Adli Muhasebe

 • Undergraduate Muhasebe-2

 • Postgraduate Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

 • Undergraduate Muhasebe-1

 • Postgraduate Finansal Muhasebe

 • Postgraduate Hile Denetimi

 • Postgraduate İleri Düzey Hile Araştırması

 • Postgraduate Envanter ve Değerleme

 • Undergraduate Bilgisayarlı Muhasebe

 • Undergraduate Muhasebe Organizasyonu