Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Darwinizm ve Osmanlı Aydınları

Milli Mecmua , no.23, pp.141-164, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Place Of Darwin’xxs Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, 30 November - 02 December 2017

Batı Materyalizminde Darwin'in Evrimci Düşüncesinin Yeri

The First International Congress of Creation in the Light of Science, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.33-34

The Place Of Darwin's Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.135

Kırgızistan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.51

Son Dönem Bir Osmanlı Aydınının (Ahmed Şuayb) Rusya Okuması

Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.57

Kırgızıstan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017

Kırgızistan’xxda Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 26 - 27 October 2017

Hakkın Güçlülüğünden Güçlünün Haklılığına: Darbeler

Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler, Malatya, Turkey, 12 - 13 September 2017

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda Demokrasi Düşüncesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.133

BİR OSMANLI AYDINI OLARAK AHMED ŞUAYB’IN PARA’YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 April 2017, pp.531-540

SAİD NURSİ’DE İSLAM, İNSAN VE İKTİSAT

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 April 2017, pp.541-551

Latin Amerika'da Sosyal Darwinizm

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ,, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.33

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Kadın

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.20-25

Batı Düşüncesinin İflası

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.1-10

Latin Amerika’xxda Sosyal Darwinizm

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 08 April 2017

Nursi’nin İslam Yorumu ve Dünya Barışı

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.490-491

The Comparison of Islam and West Civilizations and Turkish Foreign Policy in the Thought of Said Nursi

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.199

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni Etik Arayışları

2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu,, Sakarya, Turkey, 18 - 19 November 2005, pp.397-406

Books & Book Chapters

Tekâmül ve Kanunları

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017

Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm

Küre Yayınları, İstanbul, 2012

Siyasal Düşünceler Tarihi ve Siyaset Bilimi Teorisi

in: Mete Tunçay’a Armağan, Alkam M. Ö, Bora T., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.203-220, 2007

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: METE TUNÇAY'A ARMAĞAN, Koraltürk M., Bora T., Alkan M. Ö., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.203-220, 2007

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: Mete Tunçay’a Armağan, Alkam M. Ö, Bora T., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.203-220, 2007

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

in: Mete Tunçay’xxa Armağan, ALKAN MEHMET Ö., BORA TANIL, KORALTÜRK MURAT, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.203-220, 2007

Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuasında Liberal Anlayış

in: Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce: Liberalizm, Bora T., Gültekingil M., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.75-83, 2005

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuasında Liberal Anlayış

in: Modern Türkiye’xxde Siyasal Düşünce: Liberalizm, Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.75-84, 2005

Metrics

Publication

38

Thesis Advisory

5