Prof.Dr.

TUBA YAKICI AYAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Eğitim Bilgileri

1997 - 1999

1997 - 1999

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İşletme Sayısal Yöntemler, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İşletme, Türkiye

1981 - 1986

1981 - 1986

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme, İşletme Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KTÜ/SEM

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, Yöneylem, İstatistik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2001 - 2012

2001 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

1999 - 2001

1999 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1994 - 1999

1994 - 1999

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetimsel Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The assessment of knowledge economy efficiency: comparing Turkey with the European Union countries

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS: Journal of Economics and Bus, cilt.36, sa.2, ss.443-464, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

The assessment of knowledge economy efficiency: comparing Turkey with the European Union countries

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS, cilt.36, sa.2, ss.443-464, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BULANIK KÜMELEME ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Gravity approach for determinants of exports

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

International Journal of Economics and Business Administration, cilt.7, sa.4, ss.102-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2018

2018

FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ

YAKICI AYAN T. , Değirmenci N.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.Özel Sayı, ss.77-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

EFFICIENCY ANALYSIS BASED ON THE CORRELATION BETWEEN NATIONAL IN-COME AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL IN OECD COUNTRIES

DEDEOĞLU ÖZKAN S. , YAKICI AYAN T.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.20, ss.253-266, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES FROM THE ECONOMIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CLUSTER ANALYSIS AND TOPSIS METHOD

YAKICI AYAN T. , ÜNAL H. , SAMUT S.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, sa.6, ss.202-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Development of an Alternative Method for the Sovereign Credit Rating System Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

PABUÇCU H., YAKICI AYAN T.

American Journal of Operations Research, cilt.7, ss.41-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

TAHMİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU: MODERN PORTFÖY TEORİSİNDE RİSK VE BEKLENEN GETİRİ KAVRAMLARINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

YAKICI AYAN T. , Akay A.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.Özel Sayı, ss.119-131, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Tahmine Dayalı Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisinde Risk Ve Beklenen Getiri Kavramlarına Alternatif Bir Yaklaşım

YAKICI AYAN T. , AKAY A.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.119-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YATIRIM PROJELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.89-110, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Grup Kararına Dayalı Bulanık Karar Verme Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.237-255, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.89-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi

Perçin S. , YAKICI AYAN T.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.555-575, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Programlama Problemi İçin Tavlama Benzetimi Algoritması

YAKICI AYAN T.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.101-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Toplam Üretim Planlaması Problemi İçin Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

YAKICI AYAN T.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.68-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi İçin Yapay Sinir Ağı Modelleri

YAKICI AYAN T.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.26, ss.501-515, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Measuring Efficiency of Turkish Automotive Firms with the Fuzzy DEA Model

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, ss.99-119, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemi İçin Bir Genetik Algoritma

YAKICI AYAN T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.97-116, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Measuring Efficiency of Turkish Automotive Firms with the Fuzzy DEA Mode

YAKICI AYAN T. , PERÇİN S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.99-119, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Measuring Efficiency of Commercial Banks in a Developing Economy: The Case of Turkey

Perçin S. , YAKICI AYAN T.

Investment Management and Financial Innovations, cilt.3, ss.217-231, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

A Structural Analysis of Determinants of Export Performance: Evidence from Turkey

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

Innovative Marketing, cilt.1, ss.106-120, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

A Structural Analysis of The Determinants of Export Performance: Evidence from Turkey

PERÇİN S. , Yakıcı Ayan T.

Innovative Marketing, cilt.1, ss.106-120, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizi

YAKICI AYAN T. , Çankaya F.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.473, ss.68-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizine İlişkin Bir Model Denemesi

ÇANKAYA F. , Yakıcı Ayan T.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.40, sa.473, ss.68-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi

ÇANKAYA F. , Yakıcı Ayan T.

Bankacılar, cilt.43, ss.33-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

YAKICI AYAN T. , DEĞİRMENCİ N.

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 Şubat 2020

2019

2019

Investigation of Possibility of Being Poor in Turkey with Probit Analysis

YAKICI AYAN T. , Değirmenci N.

11th. International Statistical Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.70

2018

2018

Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 02 Ekim 2018, ss.576-579

2018

2018

Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli İle İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.197-200

2018

2018

Türki̇ye İ̇lleri̇ni̇n Sosyo-Ekonomi̇k Geli̇şmi̇şli̇k Siralamasi: I-Distance Yaklaşimi

YAKICI AYAN T. , SİLER A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/Adana, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.949-950

2018

2018

Türkiye İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: I-Dıstance Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Siler A.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.877

2017

2017

Ulusal Gelir ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi Bağlamında Etkinlik Analizi: OECD Ülkeleri

DEDEOĞLU ÖZKAN S. , YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.163

2017

2017

Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli

Değirmenci N., YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.292

2013

2013

Tahmine Dayalı Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisinde Risk Ve Beklenen Getiri Kavramlarına Alternatif Bir Yaklaşım

YAKICI AYAN T. , Akay A.

XIV. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.119-131

2013

2013

Toplu Taşıma Ağları Üzerinde Güzergah Optimizasyonu Problemine En Az Aktarım Odaklı Bir Çözüm Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Akay A.

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2013, cilt.1, ss.189-197

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, cilt.1, ss.339-348

2012

2012

Eğitim Politikası Planlamasına Bir Hedef Programlama Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.5

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

American Journal of Operations Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

MAKU İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

American Journal of Operations Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

American Journal of Operations Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

American Journal of Operations Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

American Journal of Operations Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

11. International Statistics Congress

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2018

2018

19. EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

MIRDEC-6th International Academic Conferance

Katılımcı

Lisbon-Portekiz

2017

2017

18. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2013

2013

14. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2012

2012

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1