Prof. TUBA YAKICI AYAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Yöneylem


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Econometrics, Operational Research, Statistics

Email: ayan@ktu.edu.tr
Other Email: tyakiciayan@gmail.com
Office Phone: +90 462 377 2829
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//ayan
Office: 507
Address: KTÜ İİBF EKONOMETRİ BÖLÜMÜ KANUNİ KAMPÜSÜ 61080

Metrics

Publication

38

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 1999

1997 - 1999

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, İşletme Sayısal Yöntemler, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler, İşletme, Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Istanbul Technical University, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA

Education Management and Planning

KTÜ/SEM

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Econometrics

Operational Research

Statistics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2012 - 2018

2012 - 2018

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

1999 - 2001

1999 - 2001

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1994 - 1999

1994 - 1999

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Farabi Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2008 - Continues

2008 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2005 - Continues

2005 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

YAKICI AYAN T., DEĞİRMENCİ N.

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 February 2020

2019

2019

Investigation of Possibility of Being Poor in Turkey with Probit Analysis

YAKICI AYAN T., Değirmenci N.

11th. International Statistical Congress, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, vol.1, no.1, pp.70

2018

2018

Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 02 October 2018, pp.576-579

2018

2018

Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli İle İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.197-200

2018

2018

Türki̇ye İ̇lleri̇ni̇n Sosyo-Ekonomi̇k Geli̇şmi̇şli̇k Siralamasi: I-Distance Yaklaşimi

YAKICI AYAN T., SİLER A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/Adana, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.949-950

2018

2018

Türkiye İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: I-Dıstance Yaklaşımı

YAKICI AYAN T., Siler A.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.877 Sustainable Development

2017

2017

Ulusal Gelir ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi Bağlamında Etkinlik Analizi: OECD Ülkeleri

DEDEOĞLU ÖZKAN S., YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.163 Sustainable Development

2017

2017

Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli

Değirmenci N., YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.292

2013

2013

Tahmine Dayalı Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisinde Risk Ve Beklenen Getiri Kavramlarına Alternatif Bir Yaklaşım

YAKICI AYAN T., Akay A.

XIV. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.119-131

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi

YAKICI AYAN T., PABUÇCU H.

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.339-348 Sustainable Development

2012

2012

Eğitim Politikası Planlamasına Bir Hedef Programlama Yaklaşımı

YAKICI AYAN T., PABUÇCU H.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.5 Sustainable Development

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Committee Member

2017 - 2018

2017 - 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

May 2018

May 2018

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

MAKU İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2017

March 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Other Indexed Journal

March 2013

March 2013

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

National Scientific Refreed Journal

November 2012

November 2012

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

11. International Statistics Congress

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

19. EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

MIRDEC-6th International Academic Conferance

Attendee

Lisbon-Portugal

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

18. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Attendee

Hatay-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

14. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey