Prof.

TUBA YAKICI AYAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Education Information

1997 - 1999

1997 - 1999

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, İşletme Sayısal Yöntemler, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler, İşletme, Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Istanbul Technical University, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA

Education Management and Planning

KTÜ/SEM

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Econometrics, Operational Research, Statistics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2012 - 2018

2012 - 2018

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

1999 - 2001

1999 - 2001

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1994 - 1999

1994 - 1999

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Farabi Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2008 - Continues

2008 - Continues

Erasmus Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2005 - Continues

2005 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

The assessment of knowledge economy efficiency: comparing Turkey with the European Union countries

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS: Journal of Economics and Bus, vol.36, no.2, pp.443-464, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BULANIK KÜMELEME ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Gravity approach for determinants of exports

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

International Journal of Economics and Business Administration, vol.7, no.4, pp.102-111, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2018

2018

FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ

YAKICI AYAN T. , Değirmenci N.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.Özel Sayı, pp.77-88, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Ranking of firms by performance using i-distance method

DEĞİRMENCİ N., Ayan T.

Investment Management and Financial Innovations, vol.15, no.4, pp.85-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2018

2018

EFFICIENCY ANALYSIS BASED ON THE CORRELATION BETWEEN NATIONAL IN-COME AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL IN OECD COUNTRIES

DEDEOĞLU ÖZKAN S. , YAKICI AYAN T.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.20, pp.253-266, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2017

2017

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES FROM THE ECONOMIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CLUSTER ANALYSIS AND TOPSIS METHOD

YAKICI AYAN T. , ÜNAL H. , SAMUT S.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.6, pp.202-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The Development of an Alternative Method for the Sovereign Credit Rating System Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

PABUÇCU H., YAKICI AYAN T.

American Journal of Operations Research, vol.7, pp.41-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

TAHMİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU: MODERN PORTFÖY TEORİSİNDE RİSK VE BEKLENEN GETİRİ KAVRAMLARINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

YAKICI AYAN T. , Akay A.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.Özel Sayı, pp.119-131, 2014 (National Refreed University Journal)

2013

2013

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YATIRIM PROJELERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.89-110, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2012

2012

Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Grup Kararına Dayalı Bulanık Karar Verme Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.237-255, 2012 (National Refreed University Journal)

2010

2010

AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi

Perçin S. , YAKICI AYAN T.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, pp.555-575, 2010 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Programlama Problemi İçin Tavlama Benzetimi Algoritması

YAKICI AYAN T.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, pp.101-118, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Toplam Üretim Planlaması Problemi İçin Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

YAKICI AYAN T.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.68-90, 2009 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi İçin Yapay Sinir Ağı Modelleri

YAKICI AYAN T.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.26, pp.501-515, 2009 (International Refereed University Journal)

2008

2008

Measuring Efficiency of Turkish Automotive Firms with the Fuzzy DEA Model

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, pp.99-119, 2008 (International Refereed University Journal)

2008

2008

Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemi İçin Bir Genetik Algoritma

YAKICI AYAN T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.97-116, 2008 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Measuring Efficiency of Commercial Banks in a Developing Economy: The Case of Turkey

Perçin S. , YAKICI AYAN T.

Investment Management and Financial Innovations, vol.3, pp.217-231, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

A Structural Analysis of Determinants of Export Performance: Evidence from Turkey

YAKICI AYAN T. , Perçin S.

Innovative Marketing, vol.1, pp.106-120, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizi

YAKICI AYAN T. , Çankaya F.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.473, pp.68-76, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi

ÇANKAYA F. , Yakıcı Ayan T.

Bankacılar, vol.43, pp.33-50, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

YAKICI AYAN T. , DEĞİRMENCİ N.

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 February 2020

2019

2019

Investigation of Possibility of Being Poor in Turkey with Probit Analysis

YAKICI AYAN T. , Değirmenci N.

11th. International Statistical Congress, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, vol.1, no.1, pp.70

2018

2018

Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 02 October 2018, pp.576-579

2018

2018

Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli İle İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

DEĞİRMENCİ N., YAKICI AYAN T.

19. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.197-200

2018

2018

Türki̇ye İ̇lleri̇ni̇n Sosyo-Ekonomi̇k Geli̇şmi̇şli̇k Siralamasi: I-Distance Yaklaşimi

YAKICI AYAN T. , SİLER A.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/Adana, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.949-950

2018

2018

Türkiye İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: I-Dıstance Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Siler A.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.877 Sustainable Development

2017

2017

Evaluation of OECD Countries by Health Indicators :Fuzzy Clustering Analysis and TOPSIS

YAKICI AYAN T. , Değirmenci N.

MIRDEC-6th, Lisbon, Portugal, 27 - 29 November 2017, vol.1, pp.45

2017

2017

Ulusal Gelir ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi Bağlamında Etkinlik Analizi: OECD Ülkeleri

DEDEOĞLU ÖZKAN S. , YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.163 Sustainable Development

2017

2017

Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli

Değirmenci N., YAKICI AYAN T.

18. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.292

2013

2013

Tahmine Dayalı Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisinde Risk Ve Beklenen Getiri Kavramlarına Alternatif Bir Yaklaşım

YAKICI AYAN T. , Akay A.

XIV. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.119-131

2013

2013

Toplu Taşıma Ağları Üzerinde Güzergah Optimizasyonu Problemine En Az Aktarım Odaklı Bir Çözüm Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , Akay A.

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Turkey, 11 - 12 May 2013, vol.1, pp.189-197

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.339-348 Sustainable Development

2012

2012

Eğitim Politikası Planlamasına Bir Hedef Programlama Yaklaşımı

YAKICI AYAN T. , PABUÇCU H.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.5 Sustainable Development

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Committee Member

2017 - 2018

2017 - 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

May 2018

May 2018

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

MAKU İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2017

March 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

American Journal of Operations Research

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Other Indexed Journal

March 2013

March 2013

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

National Scientific Refreed Journal

November 2012

November 2012

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

11. International Statistics Congress

Attendee

Muğla-Turkey

2018

2018

19. EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

2017

2017

MIRDEC-6th International Academic Conferance

Attendee

Lisbon-Portugal

2017

2017

18. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

2017

2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2013

2013

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Attendee

Hatay-Turkey

2013

2013

14. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2012

2012

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2012

2012

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey