Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of Health Managers' Knowledge and Attitudes Regarding Total Quality Management (TQM)*

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.1-2

Adaptation of Violence Prevention Climate Scale to Turkish

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.71 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezindeki Aktarların Fitoterapi Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

1st International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 10 September 2022, pp.85-91

The Evaluation of Turkey’s Health Tourism Performance

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.252

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ TÜRKİYE VE AVRUPA’DAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ

KAORU İŞİKAWA 5. ULUSLARARASI İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 20 May 2021, pp.262-272

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.862-872 Sustainable Development

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1100-1108

Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeyinin İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1638-1647

Investigation of Healthy Lifestyle Behaviorsof Academic Staff In Faculty of Medicine

4. International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.852-861 Sustainable Development

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri, Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.421-422

İmalat Sanayi İşletmelerinin Finansal Durum Analizi: Doğu Karadeniz Bölgesi

2. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1-17

Emeklilik Yatırım Fonlarının Dünyadaki Durumu

II. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.145-162

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ GÖSTERGELERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sezai ŞENEL, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.189-213, 2023

KANSER HASTALARINDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBIN KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.53-69, 2023

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ZENOFOBİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMES

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.83-108, 2023

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sezai ŞENEL, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.384-402, 2023

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Abdullah Sarman, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.149-160, 2022 Creative Commons License

İlk Halka Arzların Firmaların Finansal Performanslarına Etkisi

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 2, , Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.73-94, 2019

Sermaye Yapısı Kararlarının Firma Performansına Etkisi

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 1, , Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.9-37, 2019

ETKİN PİYASALAR VARSAYIMI

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

YATIRIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

in: BANKA VE FİNANSAL SİSTEM, Ayaydın H., Durmuş S., Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.321-358, 2016

Metrics

Publication

56

Citiation (TrDizin)

35

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals