Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A model proposal for estimating banks' future value: Evidence from Turkey

Banks and Bank Systems, vol.16, no.4, pp.169-178, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Determination of the Compliance with Green Hospital Standards of the Public Hospitals in Trabzon

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.16, no.3, pp.777-797, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Okul Türü, Akademik Başarı ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.213-230, 2021 (National Refreed University Journal)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sürdürülebilirliği: Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

The Journal of International Scientific Researches, vol.6, no.2, pp.218-231, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A MODEL SUGGESTION FOR DETERMINING THE VALUES OF FIRMS THE ENERGY SECTOR: AN APPLICATION IN BIST ELECTRICITY INDEX

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY, vol.11, no.3, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Turizm Potansiyelinin İncelenmesi: Trabzon İli

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.22, pp.267-284, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OIL PRICES AND STOCK PRICES: AN APPLICATION IN BIST CHEMICAL, OIL, PLASTIC INDEX

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY, vol.9, no.6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.457-474, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİRM VALUE AND EXTERNAL FINANCING NEEDS

International Journal of Economics and Finance, vol.8, no.6, pp.69-81, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL KİRALAMANIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.9, no.17, pp.1-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.7, no.17, pp.141-169, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARBİTRAJ FİYATLANDIRMA TEORİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL DA TEST EDİLMESİ BIST30 ENDEKSİ İÇİN BİR UYGULAMA

Journal of Management and Economics Research, vol.14, no.1, pp.346-362, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisi BIST te Bir Uygulama

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.4, no.8, pp.35-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye deki İlk Halka Arzların İlk Getirileri ile Uzun Dönem Fiyat Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.185-210, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Finansal Durumlarının Oran Analizi Yöntemiyle Tespiti Trabzon Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.9-26, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.26, pp.248-259, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Turkey’s Health Tourism Performance

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.252

Determination of Individual Factors Affecting Attitudes Towards the Use of Healthcare Information Technologies

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.279

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ TÜRKİYE VE AVRUPA’DAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ

KAORU İŞİKAWA 5. ULUSLARARASI İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 20 May 2021, pp.262-272

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.862-872 Sustainable Development

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1100-1108

Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeyinin İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1638-1647

Investigation of Healthy Lifestyle Behaviorsof Academic Staff In Faculty of Medicine

4. International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.852-861 Sustainable Development

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri, Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.421-422

İmalat Sanayi İşletmelerinin Finansal Durum Analizi: Doğu Karadeniz Bölgesi

2. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1-17

Emeklilik Yatırım Fonlarının Dünyadaki Durumu

II. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.145-162

Books & Book Chapters

İlk Halka Arzların Firmaların Finansal Performanslarına Etkisi

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 2, , Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.73-94, 2019

Sermaye Yapısı Kararlarının Firma Performansına Etkisi

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 1, , Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.9-37, 2019

ETKİN PİYASALAR VARSAYIMI

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

YATIRIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

in: BANKA VE FİNANSAL SİSTEM, Ayaydın H., Durmuş S., Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.321-358, 2016