Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Azerbaycan Türkçesinde "Baş" Sözüyle Kurulan Deyimler Hakkında

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.150-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borçalı'da Bir Söz Ustası: Aslan Kosalı ve Şiirleri

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), ss.37-58, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Silistrevî Tarafından Türkçeye Tercüme Edilen Dımışkî’nin Kıyafetname’sinde Koşut Sözler

International Journal of Language Academy, cilt.7, ss.79-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arsin Merkez Ağzında Ünlüler ve Ünlülerle İlgili Ses Olayları

International Journal of Language Academy, cilt.6, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Hekimliğine İlgi Çekici Bir Adlandırma: Türk'e Çare

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.7, ss.1055-1067, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürcistan'da Türklük ve Karapapak / Terekeme Türkçesi

Yeni Türkiye, ss.685-694, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derleme Sözlüğü'ne Göre Trabzon, Rize ve Artvin İllerine Ait Bitki Adlarının Kavram Düzeyi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.39-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borçalılı Şair Zerger Musa ve Şiirleri

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.1-16, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

-mAcA Ekiyle Türetilen Bazı Terimler Hakkında

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.89-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig'deki Meslek ve Unvan Adlarının Derleme Sözlüğü'ne Yansımaları

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.5, ss.1532-1543, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belagat Terimlerinin Türkçe Karşılıkları: Fesahat ve İlgili Terimlere Önerilen Karşılıklar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.793-806, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme Ağzı Söz Varlığının Alıntı Sözcükler Açısından Karşılaştırılması

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.3, ss.995-1021, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arapçadan Türkçeye Tercüme Edilen Bir Kıyafetname Metni Üzerine

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.1259-1274, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Muamma ve Lugaz Metni Hakkında

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.4, ss.526-545, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çıldır Merkez Ağzı Üzerine

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.17-34, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kars İli Ağızlarında Ek Fiilin Olumsuz Şekli 'değil'in Örnekleri Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, cilt.62, ss.19-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, ss.116-130, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Ağzında İsim Çekim Ekleri

Karadeniz İncelemeleri, ss.161-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kars İli Ağızlarında "Nasıl" Soru Zarfı ve Ölçünlü Dilden Ayrılan Örnekleri Üzerine

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.49-55, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye'deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, ss.20-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı (Tanıtma)

TURKISH STUDIES, ss.1975-1980, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borçalılı Valeh Hacılar'ın Şiirlerinde Yinelemeler

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, ss.147-156, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Ağ (İnternet) Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramlar

Acta Turcica, ss.242-254, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Bican Ercilasun Gülnar'da Ne Diyor?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.345-352, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatları ve Nazım Türlerinin Adlandırılması

Acta Turcica, ss.186-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necati Demir-Özkan Aydoğdu-Giresun İli ve Yöresi Ağızları (Tanıtma)

DİL ARAŞTIRMALARI, ss.180-181, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akçaabat Orta Mahalle Ağzında Karakteristik / Belirleyici Sayılabilecek Bazı Ünlü Değişmeleri

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.41-48

Gürcistan'da Türklük ve Karapapak / Terekeme Türkçesi

Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, ss.1

Borçalı'da Bir Söz Ustası: Aslan Kosalı ve Şiirleri

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Belagat ve Dil Bilimi Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2013, ss.269-276

Akçaabat Ağzı Söz Varlığının Niteliği

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2013, ss.375-379

Çıldır Karapapak / Terekeme Ağzında Ünsüz Benzeştirmeleri (Yayımlanmamış Bildiri)

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2012, ss.1

Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Ağzında Karakteristik Ses Değişmeleri

Kültür Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2012, ss.67-78

Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki "Ot Sub Kılmak" Deyimi Üzerine

Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, cilt.2, ss.1083-0

Yazılı Basında Köşe Adları

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri, Kırıkkale, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2009, ss.75-84

Yazılı Basında Köşe Başları

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2009, cilt.1, ss.75-84

Divanü Lügati't-Türk'te Askerî Kelime ve Terimler

Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2008, ss.676-685

Kitap & Kitap Bölümleri

Aslan Kosalı'nın Şiirleri

Gece Kitaplığı, Ankara, 2020

Atatürk'ün Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki Söylevlerinde Söz Varlığı ve Üslup

Zamanın İzleri: Yüz Yıl Önce Dünya Sathında İlk Adım İlk Söz ve Mücadele, Öztürk T.; Sevinç B.; Uzun M., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.179-192, 2019

Derleme Sözlüğü'nde Fakirliğin / Yoksulluğun Söz Varlığı

Fakirlik, Gürsoy-Naskali, Emine , Editör, Libra Kitap, İstanbul, ss.377-397, 2019

I. Dünya Savaşı'nda Karadeniz ve Kafkasya

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017

Derleme Sözlüğünde Kap Kacak- Eşya Adları

Mutfak Gereçleri Kitabı, Naskali E., Editör, Kitabevi Yyaınları, İstanbul, ss.87-168, 2017

Türkçede 'Göç' Sözcüğü ve Türemiş Biçimleri

Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.173-186, 2016

Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı

Yemin Kitabı, Emine Gürsoy-Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.185-202, 2013

Ninnilerde Uyuyan Beddua

Lanet Kitabı, Emine Gürsoy-Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.223-244, 2009