Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE REFLECTION OF THE RESULTS OF THE MIGRATION ON CHILDREN TO STATISTICS AND THE PLACE OF THE LITERATURE

Route Educational and Social Science Journal, cilt.5, sa.14, ss.719-730, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İştahsızlık Sorunu Olan Çocukların Annelerinin Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi.

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi., Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin iale yükü ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018

Gazetelerde Bulunan Çocuk Yaştaki Evlilik Haberlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Türkiye’de Yenidoğan Ağrı Yönetimi İle İlgili Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017)., Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Türkiye’de Hemşirelik Bakımıyla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BESLENMEALIŞKANLIKLARI VE SIVI TÜKETIM DURUMUNUNVÜCUT KITLE INDEKSI ILE ILIŞKISI

5.ULUSLARARASI 16.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİNDEHEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARINA ACİL YAKLAŞIM, KAHRİMAN İlknur, KARADENİZ Havva, ŞAHİN Aynur, TATLI Özgür, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.97-100, 2018

ÇOCUKLARDA TEMEL ve İLERİ YAŞAM DESTEĞİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, Kahriman İlknur, Karadeniz Havva, Şahin Aynur, Tatlı Özgür, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.211-214, 2018