Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE REFLECTION OF THE RESULTS OF THE MIGRATION ON CHILDREN TO STATISTICS AND THE PLACE OF THE LITERATURE

Route Educational and Social Science Journal, cilt.5, ss.719-730, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İştahsızlık Sorunu Olan Çocukların Annelerinin Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi.

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi., Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin iale yükü ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018

Türkiye’de Yenidoğan Ağrı Yönetimi İle İlgili Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017)., Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Türkiye’de Hemşirelik Bakımıyla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017