Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination Forest Road Routes vis GIS-Based Spatial Multi-Criterion Decision Methods

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.17, ss.759-779, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

PLANNING OF ENVIRONMENTALLY SOUND FOREST ROAD ROUTE USING & S-MCDM

SUMARSKI LIST, cilt.141, ss.583-591, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Environmental impacts of forest road construction on mountainous terrain

IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING, cilt.10, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Planning of Forest Road Network and Analysis in Mountainous Area

Life Science Journal, cilt.9, ss.2456-2465, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.9, ss.5651-5658, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ecological approach in sustainable tourism: Savsat district example

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.4, ss.513-524, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Affective factors weight estimation in tree felling time by artificial neural networks

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.36, ss.4491-4496, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Simulated Annealing Approach to Problems of the Transportation of Wood Raw Material

Advances in Intelligent Transportation Systems(AITS), cilt.2, ss.110-117, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Tekniklerin Kullanımı,

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.19-28, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Tekniklerin Kullanımı,

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.19-28, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kesim Sürecinde Birim Zaman Tespiti Üzerine Bir Araştırma,

İ.Ü.Orman Fak. Dergisi, cilt.56, ss.159-167, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapay Zeka Tekniklerinin Odun Hammaddesi Üretiminde Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme

Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fak. Dergisi, cilt.7, ss.51-59, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odun Hammaddesi Üretiminde Orman İşçiliği ve Sorunları

Yeşil Türkiye Dergisi, cilt.1, ss.1-4, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orman Yollarında Hidrolik Sanat Yapılarının İncelenmesi

Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.137-143, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FOROR - A GIS Based Spatial Multiple Criteria Decision Support Tool For Forest Road Route in Steep Terrain

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016)Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bursa, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1-10

Ormancılıkta Bölmeden Çıkarma Metodunun Tam Sayılı Doğrusal Programlama Yardımıyla Belirlenmesi: Karanlıkmeşe Orman İşletme Şefliği Örneği

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Odun Hammaddesi Taşımasında Karınca Kolonisi Optimizasyonun Kullanılması

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.699-708

Orman Yolu İnşaatında Çevreye Duyarlı Kaya Kazısı Tekniği: Kaya Çatlatma Yöntemi ve Kullanım Olanakları

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.802-812

Forest Harvesting Sytemsfor Biomass Production and the Application in Turkey

Metla Joensuu Forestry Networking Week, Joensu, Finlandiya, 26 - 28 Mayıs 2011, ss.1-10

The Implementation of Route Network Analysis to Wood Raw Material of Transportation

XIII. World Forestry Congress, Buenos Aires, Arjantin, 18 - 23 Ekim 2009, cilt.CD, ss.1

Orman Yolu Yapım Çalışmalarının Çevreye Verdiği Zararların Değerlendirilmesi

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009, ss.564-571

Skid Trails at Wood Harvesting

FORMEC 2008, Schmallerberg, Almanya, 2 - 05 Haziran 2008, cilt.1, ss.125-130

Environmental Impact of Timber Harvesting in Turkish forestry

FORMEC 2008, Schmallerberg, Almanya, 2 - 05 Haziran 2008, cilt.1, ss.131-136

Avrupa da Orman Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Bazı Üretim Makineleri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi konferansı, Düzce, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2008, ss.139-144

Newly Developed Technologies in The Forest Skylines Used for Primer Wood Transport at The Mountainously Terrain

International Symposium on “Bottlenecks, Solutions and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, cilt.1, ss.1160-1161

Orman Yollarının Uzaktan Algılama ve CBS ile Planlanmasının Değerlendirilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 Ekim - 02 Kasım 2007, ss.1-64

An Examination on Machine Extraction Systems in Turkish Forestry

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Polonya, 14 - 15 Haziran 2007, cilt.1, ss.249

An Evaluation on Cable Yarding Systems in Turkish Forestry

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Polonya, 14 - 15 Haziran 2007, cilt.1, ss.255

An Investigation On The Time Study And Productivitiy of Koller K300 Mobile Yarder In Turkey

Ecological, Ergonomic and Economical Optimisation of Forest Utilization in Sustainable Forest Management konferans, Krakow, Polonya, 15 - 18 Haziran 2005, ss.409-415

An Investigation on the Time Study and Productivity of Koller K300 Mobile Yarder in Turkey

International Scientific Conference on Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, Krakow, Polonya, 15 - 18 Haziran 2005, cilt.1, ss.409-416

An Overview of Timber Transport in Turkey

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Polonya, 14 Haziran 2005 - 15 Haziran 2007, cilt.1, ss.253

An Overview of Timber Transport in Turkey

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Polonya, 14 Haziran 2005 - 15 Haziran 2007, cilt.1, ss.253

GPS (Küresel Konum Belirleyici)’nin Ormancılıkta Kullanım Olanakları

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi konferansı, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2004, ss.183-187

A Case Study Using By GIS Database for Determining Dimensions of Hydraulic Construction of Forest Roads for Stream Crossing,

Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain, Schlaegl, Avusturya, 5 - 09 Ekim 2003, cilt.1, ss.1-9

Investigation of Hydraulic Construction Buildings Requirement in Forest Road Using

XXXI. International Forestry Students (IFSS) SymposiumProceedings of Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 15 Eylül 2003, ss.114-126

Investigation of Hydraulic Construction Buildings Requirement in Forest Road Using GIS

XXXI. International Forestry Students (IFSS) Symposium, Proceedings of Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 15 Eylül 2003, cilt.1, ss.114-125

GPS/GIS Usage on The Forest Boundary Points Surveying and Mapping

GIS’2002 International Symposium on Geographical Information Systems, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2002, cilt.1, no.1, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri