Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Mechanical, hydrological and microstructural assessment of the durability of cemented paste backfill containing alkali-activated slag

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING RECLAMATION AND ENVIRONMENT, vol.32, no.2, pp.123-143, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, pp.231-256, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, pp.185-192, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, no.3, pp.185-192, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, vol.27, no.3, pp.81-94, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.784-796, 2019 (National Refreed University Journal)

An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.45, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.239-251, 2017 (Other Refereed National Journals)

Macun Dolgu Duraylılığının Ultrasonik P-Dalga Hızı ile Değerlendirilmesi

Yerbilimleri (Bulletin for Earth Science), vol.38, no.1, pp.15-32, 2017 (International Refereed University Journal)

A comparative assessment of rock mass deformation modulus

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.25, pp.735-740, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kaya kütlesi deformasyon modülünün farklı yöntemlerle belirlenmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.35, no.3, pp.253-270, 2014 (National Refreed University Journal)

Kaya malzemesinin kohezyon ve içsel sürtünme açısının dolaylı yöntemlerle irdelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.13-19, 2013 (National Refreed University Journal)

Kaya Malzemesinin Kohezyon ve İçsel Sürtünme Açısının Dolaylı Yöntemlerle İrdelenmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKÜ FEBED) (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), vol.4, no.2, pp.13-19, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tesis atıklarının yönetiminde macun dolgu teknolojisi

Madencilik Türkiye, vol.24, pp.70-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kiraçtaşlarının Ağırlıkça Su Emme Yüzdelerine Göre Bir Ayrışma Sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğal puzolan özelliklerinin macun dolgunun dayanım ve duraylılığına etkisi

Yerbilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, vol.29, no.1, pp.25-35, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Drenaj koşullarının macun dolgu dayanımına etkisi

Madencilik, vol.47, no.2, pp.15-24, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.121-129, 2006 (National Refreed University Journal)

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.7, pp.195-216, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparative Analysis of the Fundamental Rock Mechanics Parameters by Mohr Circle and p-q Graph

ROCKMEC’2018, XII. Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.290-296

Cautious Blasting Around Nearby Buildings

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2018, Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, vol.18, pp.151-158

Investigation of the Effect of Tailings Characteristics on Paste Backfill Properties

18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2018) Energy and Clean Technologies, Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, vol.Recycling, pp.97-104 Creative Commons License

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.359-375

Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.855-868

Investigation of the Relationships between Depth and Rock MassProperties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Investigation of the Relationship Between Depth and Rock Mas Properties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Granulated blast furnace slag, its production, properties, areas of usage and advantages (In Turkish)

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.361-368

Granulated blast furnace slag its production properties areas of usage and advantage

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.361-368

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Alkali aktive yüksek fırın cüruflu betonların mekanik özelliklerinin araştırılması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.236-242

Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde UCS Parametresinin Rolü

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.64-69

Microstructural Properties of Alkali Activated Slag and Ordinary Portland Cement Pastes

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Varna-Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, vol.II, pp.165-172

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED SLAG AND ORDINARY PORTLAND CEMENT PASTES

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.165-172 identifier

Küre Bakır Madenindeki Tesis ve Baraj Atıklarının Macun Dolgu Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (24th International Mining Congress & Exhibition of Turkey), Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Macun Dolguda Duraylılığın Mikroyapısal Değerlendirmesi

24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (24th International Mining Congress & Exhibition of Turkey), Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.205-212

Jeopolimerlerin Macun Dolgunun Dayanım ve İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Jeopolimerlerin macun dolgunun dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Australia, 5 - 07 April 2011, pp.465-475

Effect of binder type and proportion on the short and long term strength of cemented paste backfill

First Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium (SHIRMS), Perth, Australia, 16 - 19 September 2009, pp.193-199

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.579-585

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.323-335

Atık Cam ve Uçucu Kül Katkılı Macun Dolgunun Dayanım Özellikleri

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.484-495

Atık Tane Boyunun Macun Dolgu Dayanım ve Mikroyapısına Etkisi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.162-171

Kalker Ocağında Patlatma Kaynaklı Yer Titreşimlerinin İstatistik Analizi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.151-156

Araklı Yıldızlı Kireçtaşının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.226-231

Analysis of Blast-Induced Vibrations at a Limestone Quarry

SGEM2005-5th International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.287-298

Estimation of the Ground Vibration Parameters Induced by Blasting During Tunnel Excavation

SGEM2005-5th International Scientific Conference - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.273-280

Books & Book Chapters

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editor, Mayeb Ltd, Ankara, pp.950-1029, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies - CHAPTER 6

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI GLOBAL, pp.231-256, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

in: Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, C. Okay Aksoy, Eren Kömürlü, Hasan Eray Yaman, Editor, MAYEB, pp.950-1029, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill

in: Paste Tailings Management, Erol Yilmaz, Mamadou Fall, Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, , Editor, Engineering Science Reference Press, 2017