Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minimization of total trim loss occurring in pipe cutting in shipbuilding with genetic algorithm

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geleneksel Karadeniz Tipi Balıkçı Gemisinin HAD ile Sakin Sudaki Direnç Analizleri

Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.207-223, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, sa.6, ss.93-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Influence of Bulbous Bow Forms on Resistance of an ITU Fishing Vessel Family Hull

3rd International Naval Architecture and Maritime Symposium (INT-NAM 2018), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.595-610

Yapay Sinir Ağları ile Türkiye’nin CO2 Emisyon Tahmini

IV INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.189-195

Kitap & Kitap Bölümleri

Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi

Kutlu Yayınevi, İstanbul, 2019

Hızır Barbaroşo Hayreddin

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015

Oruç Barbaros Sultan

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014

Empatiler 1

Cinius Yayınları, İstanbul, 2013

Bir Liderin Düşünce Sistemi

Cinius Yayınları, İstanbul, 2012