Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanser Tarama Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022, pp.523-524

SWOT Analysis of Kosovo Health System

2nd lnternational 12th National Congress on Health and Hospital Administration, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1374-1382

FOCUSED TOPICS AND USED METHODS IN INTERNATIONAL CONGRESS ON PERFORMANCE AND QUALITY IN HEALTHCARE: 2009-2016 PERIOD

VII. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 January 2018, pp.314-319

The Indexed Publication Profile Of Academicians In The Departments Of Health Management

1th International 11th Health and Hospital Administration Coference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.14-15

The Profile Of Health Management Departments And Academicians

1th International 11th Health and Hospital Administration Conference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.423-424

The Relationship Between Leadership and Organization Culture: A Literature Review

6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Praha, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.87-88

Gender Profiles of Healthcare Managers: The Case of Ankara Province in Turkey

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.284-286

Leadership Research In Health Care In Turkey

10th International Academic Conference, Vienna, Austria, 3 - 06 June 2014, pp.859-874

Books & Book Chapters

Değişim Yönetimi

in: Sağlık Yönetimi Güncel Konular ve Pratik Bilgiler, Sema Dökme Yağar,Fedayi Yağar, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.203-227, 2023

in: , Gökhan ABA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.321-362, 2021

in: , Cahit Korku, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.157-186, 2021

Dünya ve Türkiye Örnekleriyle Sağlık Sektöründe Kadın İşgücü: Üst Düzey Yönetim Kademelerinde Temsiliyetleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu-Lorasdağı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.275-303, 2020

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

64

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

75

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals