Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vertebroplasti ve kifoplasti :66 vakanın Analizi ve Literatür Derlemesi

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.117 Creative Commons License

Osteoartiküler Kandid Enfeksiyonu: İki olgu sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.1, pp.118-119

Osteoartiküler Kandida Enfeksiyonu: İki olgu sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, vol.1, pp.118-119

Osteoartiküler Kandida Enfeksiyonu İki olgu sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.118-119

Tek taraflı N. Hipoglossus felci

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Hidrosefaliye neden olmayan koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Pediatrik torakal omurgada langerhans hücreli histiositoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Meningeal Hemanjioperisitom

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013

İntrakranial Rhabdoid Menengiom

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Turkey, 17 - 21 April 2009

Travmatik orbita tavan fraktürü sonrası gelişen ensefalosel: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Lateral ventrikülün konjenital intrakranial immatür teratomu: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Arrest hidrosefali ile birlikte kalsifiye kronik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006

Foraminal uzanım gösteren vertebral kist hidatid: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2005

Çocukluk çağında lomber disk hernisi: Vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2005

Medullomyoblastoma: Bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2004

Anterior fontanel dermoid kisti: vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2004

Posttravmatik Bilateral Abducens Palsi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 May 2004 - 24 May 2003

Erken rezorbe olan akut subdural hematom: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2003

Dev lumbosakral schwannoma: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2003

Akciğer adenokarsinomuna bağlı spinal intradural ekstramedüller metastaz: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Conservative management of spontaneous posterior fossa hemorrhage in term neonate

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Kronik subdural hematom boşaltımı sonrası gelişen intraserebral hematom: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Spinal sinir kökü avulsiyonuna bağlı Horner sendromlu bir olgunun MR incelenmesi

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

BBT ve MRG incelemede menengiomu taklit eden GBM: olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Erken rezorbe olan posttravmatik izole intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, Trabzon, Turkey, 3 - 08 June 2002

OAK kullanımına bağlı gelişen spontan subdural, epidural ve intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Akut SDH boşaltımı için yapılan twist drill kraniostomi sonrası gelişen kontralateral EDH

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Turkey, 3 - 08 June 2002

Posttravmatik iskemi: vaka sunumu ve literatür taraması

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2001

Bilateral epidural hematoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2001

Nontravmatik spinal epidural hematoma: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2001

Multiple enostosis (osteopoikilosis)’te radyolojik tanı

Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2000

Parasagital inrehemisferik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2000

Books & Book Chapters

Üst ekstremite periferik sinirlerinin muayenesi

in: Omurga ve omurilik cerrahisinde tanı el kitabı, Dalgıç Ali, Temiz Cüneyt, Kotil Kadir, Kaptanoğlu Erkan, Ateş Özkan, Erman Tahsin, Solmaz İlker, Editor, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No 19, Ankara, pp.255-269, 2017