Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A path analysis of five-factor personality traits, self-efficacy, academic locus of control and academic achievement among online students

Knowledge Management E-Learning: An International Journal, cilt.12, ss.191-208, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitimde Kişilik Özellikleri ve Akademik Başarı: Bir Literatür İncelemesi

The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, cilt.4, ss.26-34, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uzaktan eğitimde kişilik özellikleri ve akademik başarı Bir literatür incelemesi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, cilt.4, ss.26-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Engelli Bireyler için Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, cilt.3, ss.9-19, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Designing learning materials within the framework of the ALIS-T project: Story telling activities for hearing impaired individuals.

The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), cilt.5, ss.114-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Simultaneous Mobile E-Learning Environment And Application

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, cilt.11, ss.197-207, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşaret Dili Avatar Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi

7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.425-426 Creative Commons License

Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Endüstri 4.0 Kapsamında Akıllı Fabrikaların İncelenmesi

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Uzaktan Eğitim Araçlarının Bilişim Derslerinin Öğrenimine Etkisi

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2547-2552

Development Of A System For Determining Students’xx Behaviors Of Using Video-Based Learning Contents In E-Learning Environments

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.4455-4457

Uzaktan Eğitim Araçlarının Bilişim Derslerinin Öğretimine Etkisi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2547-2552

A Suggestion for Classification of Mobile Games

International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.1-2

Kodlayap Projesi

5th International Instructional Technologies And Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

10-14 yaş grubu öğrencilerinin dijital oyun tercihlerinin incelenmesi:Trabzon örneği

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

10-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Dijital Oyun Tercihlerinin İncelenmesi:Trabzon Örneği

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Technological Support For Hearing Impaired Classroom Teachers’ Course Processes Alisyazar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.119-122

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.1. Baskı, ss.121-122

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.1. Baskı, ss.121-122

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.1. Baskı, ss.121-122

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Bireysel Özellikler İle Yordanması

IIInd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

İşitme Engelliler Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Hazırlama Ortamın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi:ALİSYAZAR

3. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.109-110

Dikkat Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi Ve Uzman Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

3th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.1

Web Tabanlı, Eş Zamanlı ve İş Birlikli Bir Uzaktan Eğitim Ortamı Tasarımı ve Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.584-590

Kitap & Kitap Bölümleri

Canlı Derslerde Öz Değerlendirme

Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Karaman Selçuk, Kurşun Engin, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.178-187, 2020

Yükseköğretimdeki Roller Açısından Dijital Beceriler

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman Selçuk, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.64-75, 2020

Nesnelerin İnterneti

İnternet ve Ağ Toplumu, Keleş Esra, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.219-237, 2018

Uzaktan Eğitim

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Mehmet Küçük, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.119-134, 2015