Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of tourniquet usage in lower extremity surgery on optic nerve sheath diameter

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, ss.980-984, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of the pre-emptive oral gabapentin on post-anesthesia recovery criteria, acute post-thoracotomy pain and development of chronicity in pain with benign thoracotomy operations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.389-396, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aksiller Sinir Bloğu Ve İntravenöz Rejyonel Anestezinin Turnike Sonucu Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkileri

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi (JARSS), cilt.28, ss.100-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Axillary Nerve Block and Intravenous Regional Anesthesia on Ischemia-Reperfusion Injury Induced By Tourniquet

Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society, cilt.28, ss.100-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HIPOFIZ ADENOMLU BIR OLGUDA GELIŞEN AKUT-TOTAL ATELEKTAZI

6. Karadeniz Onkoloji Günleri, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.20-21

Postoperatif Nadir Bir Komplikasyon: Serebral İnfarkt

V. Tematik Anestezi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2018

Spinal Anestezi Sonrası Önemli Bir Komplikasyon İntrakraniyal Subdural Hematom

VI. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.22

Antikoagülan kullanımına bağlı oluşan dalak rüptürü

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, 1 - 04 Kasım 2017, ss.51-52

Anestezi esnasında vena kava superior sendromu gelişen hastalara yaklaşım

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016