Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1996 - Continues Professor

    Karadeniz Technical University, Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Courses

  • Undergraduate İstatistik A

  • Doctorate Data Processing in Fisheries

  • Postgraduate Balıkçılık Organizasyonları ve Balıkçılık Yönetimi

  • Undergraduate İstatistik B

  • Postgraduate Balıkçılık ve Kıyı Ekosistemine Etkileri

Advising Theses