Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endoplasmic reticulum stress in the livers of BDNF heterozygous knockout mice.

Archives of physiology and biochemistry, cilt.125, ss.378-386, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multi objective clustering for wireless sensor networks

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.59, ss.86-100, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Space-Time-Frequency Diversity for OFDM-Based Indoor Power Line Communication

RADIOENGINEERING, cilt.24, ss.948-955, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Rate-1 Space-Time Diversity Method for Rotated 4-QAM Constellations

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.64, ss.211-223, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Transmit Diversity Method for DVB-H and IEEE 802.20

IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, cilt.15, ss.1356-1358, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rate 1 space-time and space-frequency spreading diversity technique

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, ss.463-482, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Training induced alterations of visual evoked potentials are not related to body temperature

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, cilt.24, ss.359-362, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEASUREMENT OF ENERGY CONSUMPTION OF WSN FOR INDOOR ENVIRONMENT

International Journal of Energy Applications and Technologies, cilt.4, ss.87-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RSSI and Flower Pollination Algorithm Based Location Estimation for Wireless Sensor Networks

INTERNATİONAL JOURNAL OF INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG, cilt.4, no.1, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RSSI and Flower Pollination Algorithm Based Location Estimation for Wireless Sensor Networks

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING, cilt.4, no.1, ss.13-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mühendislik Eğitiminde Yenilikçi Laboratuvar Uygulaması: Analogtan Sayısala Dönüşüm Deney Föyü Geliştirme

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.229-240

Görünür Işıkla Haberleşme Sistemlerinde Doğrusal Ölçekleme

IX. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI, Konya, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.51-53

PAPR Reduction Technique by Using DCT and DST in Visible Light Communication

7th International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.196-199

Contiki OS Usage in Wireless Sensor Networks (WSNs)

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1053-1056

Measurement of Energy Consumption of WSN for Indoor Environment

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1-4

Leach and AHP Based Clustering Algorithm For Wireless Sensor Networks

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.591-594

ANT COLONY BASED DYNAMIC NAVIGATION FOR TRABZON CITY

3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.421-423

Ant Colony Based Dynamic Navigation for Trabzon City

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1, ss.421-423

RSSI and Flower Pollination Algorithm Based Location Estimation for Wireless Sensor Networks

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY & SCIENCES, Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.596-602

RSSI and Flower Pollination Algorithm Based Location Estimation for Wireless Sensor Networks

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY & SCIENCES, Konya, Türkiye, 1 Eylül - 03 Kasım 2016, ss.596-602

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Karınca Koloni Algoritması ile Enerji Etkin Çok Duraklı Rotalama

SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1174-1777

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Konum Tabanlı Araç Hızı Tahmin Yöntemlerinin Başarım Analizi

SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1500-1503

Energy Efficient Multihop Routing in Wireless Sensor Networks Based on Ant Colony Algorithm

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1877-1880 identifier identifier

Performance Analysis of Positioning Based Velocity Estimation Methods for Vehicles in ITS

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1598-1601 identifier identifier

Sayısal Modülasyon Yöntemlerinin Spektral Etkinlikleri Bakımından İncelenmesi

URSI-Türkiye 2006, 3. Bilimsel kongresi ve 4. Ulusal genel kurul toplantısı, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.580-582

İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Beyin Görüntülerinin İncelenmesi

URSI-Türkiye 2006, 3. Bilimsel kongresi ve 4. Ulusal genel kurul toplantısı, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.213-215