Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Does Clarithromycin Use in Acute Viral Bronchiolitis Shorten Length of Hospital Stay?

The Journal of Pediatric Academy. Vol. 1 No. 2 (2020), no.1, pp.62-65, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Importance of Hyponatremia in Febrile Seizure

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.18, no.1, pp.53-62, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİKROGNATİNİN EŞLİK ETTİĞİ PERRAULT SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 05 May 2019

TETRAPAREZİ İLE BAŞLANGIÇ GÖSTEREN POSTERİOR REVERSBL ENSEFALOPATİ OLGUSU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

COFFİN-LOWRY SENDROMUNDA AT NALI BÖBREK: YENİ BİR MUTASYON

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

NADİR BİR OLGU: ALLAN-HERNDON-DUDLEY SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

DNM1L MUTASYONUNA BAĞLI FEBRİL ENFEKSİYON İLİŞKİLİ EPİLEPSİ SENDROMLU OLGU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

APERT SENDROMLU BİR OLGUDA GÖZ BULGULARI

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KIŞ SEMPOZYUMU, Turkey, 22 - 24 January 2016