Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Naftalen Grubu Taşıyan Yeni Bir Dipikolilamin Türevli Schiff Bazı Bileşiğinin Kompleksleşme Özellikleri ve Biyolojik Aktivitesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardiyzasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Electropolymerizable non aggregated axially disubstituted silicon naphthalocyanines and their electrochemical properties

2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 17 - 19 May 2016, vol.72, pp.146

Demir Tayini için Yeni Bir Floresent Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu

7.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014, pp.244