Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Artificial neural network calculations for a receding contact problem

COMPUTERS AND CONCRETE, vol.25, no.6, pp.551-563, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Key Factors on Hull Girder Ultimate Strength Estimation by Progressive Collapse Calculations

LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol.13, no.13, pp.2371-2392, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Interpretation of Rule-Based Ship Structural Element Sizing by Finite Element Analysis

III. GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.600-616

Effect of Friction Stir Processing on Ultimate Strength of Ship Hull Girder Plates Estimated by Finite Element Analysis

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NAVAL ARCHITECTURE AND MARITIME, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.175-184

On The Roll Motion A Ship With Passive Anti-Roll Tank In Regular Longitudinal Waves

INT-NAM 2014 2nd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2014, vol.1, no.1, pp.531-545

EFFECT OF ELEMENT DISCRETIZATION ON HULL GIRDER ULTIMATE STRENGTH ESTIMATION ACCURACY BY PROGRESSIVE COLLAPSE CALCULATIONS

INT-NAM 2014 2nd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2014, vol.1, no.1, pp.639-648

DOĞU KARADENİZ TİPİ BALIKÇI GEMİLERİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2012, vol.1, no.1, pp.515-523

Doğu Karadeniz gemi inşa sanayi ve üniversite işbirliği -1 "Yeniçam tersanesinde üretim destek ve hizmet merkezi kurulması"

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2012, pp.234-248

Köpük Dolgulu Tüp Monte Edilmiş Bir Kompozit Teknede Oluşan Ek Darbe Direnci ve Denizcilik Analizi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2012, pp.121-130

Gemilerin yapısal modelleme ve analizlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2012, pp.355-364

Karadeniz balıkçı teknelerinde sevk sistemi tasarımı

Gemi makineleri işletme mühendisleri II. ulusal kongresi, İstanbul, Turkey, 02 June 2005, pp.88-96

Other Publications