Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

 • 2009 - 2014 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2009 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2007 Lecturer PhD

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1998 - 2002 Lecturer

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1991 - 1998 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

 • Undergraduate Psikolojik Danışma İlkeleri ve Teknikleri

 • Doctorate İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Postgraduate Terapötik Süreçte Danışman

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Postgraduate Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Kısa Süreli Psikolojik Danışma

 • Postgraduate İleri Psikolojik Danışma Teknikleri

 • Undergraduate Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Undergraduate Kişilik Kuramları

 • Postgraduate Psikolojik Danışma Yaklaşımları

 • Postgraduate Stresle Başaçıkma Yaklaşımları

 • Undergraduate Okullarda Gözlem

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Advising Theses