Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of architectural flexibility approaches in educational buildings through KTU Architecture Department classrooms

4. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies, Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023, pp.1319-1332

The effect of urban change on the formation of threshold space: Trabzon Hagia Sophıa Mosque and its surroundings

5th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 27 January 2023, pp.128-137

Evaluation of house entrances within the context of indoor and outdoor: Modern period houses

4th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 July 2022, pp.680-692

Bibliometric analysis of research on urban public health and the coronavirus (COVID-19) outbreak

4th International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 July 2022, pp.693-704 Sustainable Development

Assessments regarding spatial imagery in Karagöz shadow plays

Taras Shevchenko 7th International Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.76-88

Creative Drama in the Context of Urbanization and Urban Planning From Past to Present

SSD Journal 2nd International Conference on Social Sciences & Humanities, Ankara, Turkey, 9 - 11 July 2021, pp.44-56 Sustainable Development

Creative drama activities in computerized interior design course

3rd International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches, Comrat, Moldova, 15 - 16 January 2021, pp.372-384

The Changing Face of Facades: Semantic Evaluations in the Context of Parametric Design

XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 October 2020, pp.312-323

Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Katılımcıların Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.11-22

Dijital Yaşamda Çocuk ve Uzamsal Yetenek

3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Dijital Çağda Sanat ve Tasarım, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2018, pp.205-214

Temel Tasarım Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Oyun

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2015, pp.216-221

Visual Literacy During The Period of Architectural Education

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.2824-2828 Sustainable Development identifier

Türk Halk Oyunlarının Sergilenmesinde Sahnenin Ergonomik Yaklaşımla Değerlendirilmesi

19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1-11

The interaction between space design and computer technologies

3rd World Conference on Innovation and Computer Science (INSODE-2013), 26 - 28 April 2013, vol.4, pp.663-667

Design of Living Spaces in Dormitories

Lumen 3rd International Conference on Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN) - Current Paradigms in Social Sciences, Iasi, Romania, 10 - 13 April 2013, vol.92, pp.445-451 identifier

İç Mimarlık Eğitim Sürecinde Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma

İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2012, pp.101-107 Sustainable Development

A research about creativity in design education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1461-1464 identifier

Art and architecture: Hagia Sophia museum sample

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.120-124 identifier

Architecture and music in the Baroque period

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.635-640 identifier

Reconstruction in Design Education:Creative Drama

Livenarch 4th International Congress, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2011, pp.1171-1176

Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Tasarımın Eğitimdeki Yeri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu 4T 2011: Tasarım, Teknoloji ve Deneyim Konferansı, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2011, pp.136-142

Bir Sanat Objesinden Yararlanarak Tasarlama

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, Turkey, 27 April 2011, pp.518-522

A research process with creative drama in interior architecture studies

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Creative Drama; An Alternative in Architectural Education

2nd International Designtrain Congress, Amsterdam, Netherlands, 5 - 07 June 2008, pp.183-199

Books & Book Chapters

Mimari Tasarım Eğitiminde Eskiz: Bir Atölye Deneyimi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Öncü ve Çağdaş Çalışmalar, Başar, Mehmet Emin; Acar Ata, İlknur, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.89-106, 2023

İbadet yapılarının ideolojik yaklaşımlarının İstanbul örneği üzerinden incelenmesi

in: Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras II, Türker, Nuray; Küçükaltan, Derman; Taşlı, Tülay Cengiz; Diker, Oğuz; Kurtlu, Ayşe; Uslu, Ayşe Nur, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.106-128, 2022

User experience in the virtual museum: Virtual Online Museum of Art/VOMA & The Dalí Theatre-Museum

in: Architectural Research Current Studies and Future Trends, Arslan Selçuk,S., Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.13-34, 2021

Sanal müzelerde mekânsal algı ve okunabilirlik üzerine değerlendirmeler

in: Tasarım Kavramları Üzerinden Farklı Mekânsal Okumalar, Buldaç,M., Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.25-55, 2021

Türkiye'de Sanal Müze Eğitim Olanakları

in: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimi Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Hakan Sezerel,Zülfikar Bayraktar, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.119-144, 2021

An investigatıon of architecture students’ perception of metacognitive thinking skills: Example of Karadenız Technical University

in: Academic Studies in Educational Sciences-2019/2, Dönger, Ahmet, Yıldız, Hacı, Editor, Ivpe Publishing, Cetinje, pp.68-83, 2019

Mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimi düzeylerinin incelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Şahin, Harun Temizer, Abidin Erdoğan, Fatma, Editor, Ivpe Publishing, Cetinje, pp.13-33, 2018

Trabzon müzelerinde yaratıcı drama

in: Mimarlık Planlama ve Tasarımda Akademik Araştırmalar, Eren, Çiğdem, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.9-27, 2018

Mimarlıkta Bağlamsal Denemeler: Stüdyo Çalışmaları

in: Fill in the Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Gür Ş.Ö., Evcil A.N., Erkartal, P.Ö., Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, pp.165-181, 2016

Contextual Experiments in Architecture: Studies in Studio

in: Fill in The Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Öymen Gür, Şengül Evcil, A. Nilay Öktem Erkartal, Pınar, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.165-181, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals