Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Creative Drama Teaching Methods on Academic Success in Architectural Education

EURASIA Journal of Mathematics,EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, ss.2157-2167, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Communication Through Creative Drama inArchitectural Education: Example of Basic DesignCourse

KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, cilt.23, ss.43-68, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The creative drama method in cultural heritage education: Bursa Grand Mosque

MUZEOLOGIA A KULTURNE DEDICSTVO-MUSEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE, cilt.8, ss.5-17, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.29-46, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Alternative Approach Proposal in Architectural Project Studio:Nine Types of Temperament Model

Online Journal of Art and Design, cilt.6, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urban Metaphors in the Interaction of Child with Public Space

RUPKATHA JOURNAL ON INTERDISCIPLINARY STUDIES IN HUMANITIES, cilt.10, ss.19-30, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE LEVELS OF CRITICAL THINKING TENDENCIES IN ARCHITECTURAL EDUCATION

PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, cilt.76, ss.633-648, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Study on Applicability of Creative Drama Method in Architectural Education

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, ss.71-81, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Architecture Students’ Attitudes Towards Creative Drama Teaching Method

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.8-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creative Drama in Design Education within the Context of Theatre, Body and Space

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, ss.9-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlıkta Müze Bilinci Kazandırmada Yaratıcı Drama: Trabzon Müzeleri

Nwsa: Fine Arts, cilt.11, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık ve Yaratıcı Drama: Trabzon Müzesi

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.8, ss.557-563, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cephelerin Değişen Yüzü: Parametrik Tasarım Bağlamında Anlamsal Değerlendirmeler

XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 Ekim 2020, ss.312-323

Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Katılımcıların Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.11-22

Dijital Yaşamda Çocuk ve Uzamsal Yetenek

3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Dijital Çağda Sanat ve Tasarım, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2018, ss.205-214

Temel Tasarım Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Oyun

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2015, ss.216-221

Visual Literacy During The Period of Architectural Education

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.2824-2828 identifier

Türk Halk Oyunlarının Sergilenmesinde Sahnenin Ergonomik Yaklaşımla Değerlendirilmesi

19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013, ss.1-11

Design of Living Spaces in Dormitories

Lumen 3rd International Conference on Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN) - Current Paradigms in Social Sciences, Iasi, Romanya, 10 - 13 Nisan 2013, cilt.92, ss.445-451 identifier

İç Mimarlık Eğitim Sürecinde Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma

İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2012, ss.101-107

Art and architecture: Hagia Sophia museum sample

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.120-124 identifier

A research about creativity in design education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1461-1464 identifier

Architecture and music in the Baroque period

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.635-640 identifier

Reconstruction in Design Education:Creative Drama

Livenarch 4th International Congress, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2011, ss.1171-1176

Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Tasarımın Eğitimdeki Yeri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu 4T 2011: Tasarım, Teknoloji ve Deneyim Konferansı, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011, ss.136-142

Bir Sanat Objesinden Yararlanarak Tasarlama

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2011, ss.518-522

A research process with creative drama in interior architecture studies

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Creative Drama; An Alternative in Architectural Education

2nd International Designtrain Congress, Amsterdam, Hollanda, 5 - 07 Haziran 2008, ss.183-199

Kitap & Kitap Bölümleri

An investigatıon of architecture students’ perception of metacognitive thinking skills: Example of Karadenız Technical University

Academic Studies in Educational Sciences-2019/2, Dönger, Ahmet, Yıldız, Hacı, Editör, Ivpe Publishing, Cetinje, ss.68-83, 2019

Trabzon müzelerinde yaratıcı drama

Mimarlık Planlama ve Tasarımda Akademik Araştırmalar, Eren, Çiğdem, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.9-27, 2018

Mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimi düzeylerinin incelenmesi

Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Şahin, Harun Temizer, Abidin Erdoğan, Fatma, Editör, Ivpe Publishing, Cetinje, ss.13-33, 2018

Contextual Experiments in Architecture: Studies in Studio

Fill in The Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Öymen Gür, Şengül Evcil, A. Nilay Öktem Erkartal, Pınar, Editör, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.165-181, 2016

Diğer Yayınlar